Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

NSVA tar över drift och underhåll av vatten- och avloppsledningsnäten i Helsingborg

Från 1 maj tar NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) över drift och underhåll av ledningsnätet för vatten och avlopp inom Helsingborgs stad. Därmed blir hanteringen av vatten- och avloppsfrågorna lika för alla kommunerna inom NSVA.

Det kommunala bolaget NSVA bildades 2009 och ägs gemensamt av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. I Helsingborg har drift och underhåll av ledningsnätet varit upphandlat på entreprenad med Peab Sverige AB som entreprenör. Detta avtal upphör att gälla 30 april 2013. Stadsbyggnadsnämnden beslutade i höstas att NSVA från 1 maj 2013 ska utföra drift och underhåll av ledningsnätet för vatten och avlopp inom Helsingborgs stad.

– Beslutet följer de intentioner som fanns vid bildandet av NSVA, säger Per Lindqvist, chef för stadsbyggnadsförvaltningens drift- och underhållsavdelning, Helsingborgs stad. Förändringen innebär att hanteringen blir lika för alla kommuner inom NSVA.

– För helsingborgarna innebär det att NSVA blir mer synliga på stadens gator då det framöver kommer vara vi som lagar vattenläckor, spolar ledningar och utför annat ledningsarbete, precis som vi redan gör inom övriga NSVA, säger Åsa Peetz, avdelningschef Ledningsnät & Projekt, NSVA.

För helsingborgarna innebär det också ett nytt nummer för felanmälan, nämligen 010-490 97 00. Från 1 maj sköter NSVA alla kundärenden kring vatten och avlopp i Helsingborg. Kostnaden för vatten och avlopp för kunder i Helsingborg kommer dock även fortsättningsvis att samfaktureras med
Öresundskraft.

Mer information:

Åsa Peetz, avdelningschef Ledningsnät & Projekt, NSVA, tel 010-490 98 09

Per Lindqvist, chef för drift- och underhållsavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen
i Helsingborg, tel 042-10 58 76

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

 

 

Presskontakt

Åsa Peetz

Åsa Peetz

Avdelningschef Ledningsnät & Projekt 010-490 98 09

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg