Gå direkt till innehåll
​Nu är överbyggnaden av avloppsreningsverket Öresundsverket i Helsingborg klar. Foto: Anders Kjellberg
​Nu är överbyggnaden av avloppsreningsverket Öresundsverket i Helsingborg klar. Foto: Anders Kjellberg

Pressmeddelande -

Övertäckningen av Öresundsverket är klar

Nu är övertäckningen av avloppsreningsverket Öresundsverket i Helsingborg klart. Övertäckningen av delar av verksamheten var en förutsättning för att stadsdelen Oceanhamnen skulle kunna byggas, ett stenkast från reningsverket.

- Vi är mycket nöjda och glada över att vi var färdiga i tid tills de boende började flytta in i början av mars. Vi har gjort, och fått godkända, de åtgärder som behövs för att människor ska kunna bo i närheten av ett reningsverk, säger Jenny Juliusson, projektledare vid NSVA.

Detta har vi gjort

  • Den gamla slamhanteringsbyggnaden är riven och ersatt med ny.
  • Byggt en ventilationskanal som leder till Västhamnsverkets 120 meter höga skorsten.
  • Byggt in försedimenteringen som tidigare var öppna bassänger.
  • I blåsmaskinbyggnaden uppstår mycket lukt som nu istället leds upp i skorstenen.
  • Byggt in slamförtjockare-hanteringen som tidigare var öppna bassänger.

- Förutom viss uppgradering av en del komponenter så är det ingen generell uppdatering av verket. Det är redan ett av Sveriges största reningsverk med enbart biologisk rening utan kemikalier i reningsprocessen, säger Jenny Juliusson.

Utmaningar under byggtiden

Det har varit komplicerat att bygga samtidigt som den dagliga driften behövt pågå.

- Flexibilitet och samarbete mellan driftpersonal och entreprenörer har varit nyckeln till framgång. Till exempel så fungerade flytt och driftsättning av befintlig utrustning under drift smidigt på grund av att vi hade en gemensam arbetsgrupp som tillsammans gick igenom alla moment, säger Jenny Juliusson.

Ett års byggande återstår

Samverkansentreprenaden fortsätter mellan NSVA och NCC på Öresundsverket i cirka ett år till innan allt är klart. Just nu byggs Reco Lab (Recovery laboratory), en byggnad i tre delar som ska innehålla:

  • Showroom; mötesplats, utställning, workshop
  • Utvecklingsanläggning; biogasproduktion, läkemedelsrening och återvinning av näring samt värme från fastigheterna på Oceanhamnen
  • Testbädd; företag och universitet testar ny teknik

I april 2021 beräknas invigning ske av Reco Lab.

Ämnen

Kategorier

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur VA-verksamheter från flera kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Kontakter

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef Kundnära tjänster 010-495 87 89
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Ebba Eberhard (f.d. Bergholm Cohen)

Ebba Eberhard (f.d. Bergholm Cohen)

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-490 97 49

Relaterat innehåll

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Box 2022
250 02 Helsingborg