Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: NSVA visar ny teknik för renovering av vattenledningar

Helsingborg 7 november kl 10.00

Under hösten och vintern renoverar Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) en 50 år gammal 2,5 km lång dricksvattenledning mellan Harlyckans idrottsplats och Filbornavägen i Helsingborg. Renoveringen sker genom så kallad reliningteknik. Relining innebär att man drar ett nytt rör inuti det gamla och därmed minimerar grävarbetet.

– Den befintliga dricksvattenledningen, som är 500 mm i diameter och av betong, är frekvent drabbad av vattenläckor och i stort behov av förnyelse. Genom att använda reliningteknik kan vi renovera det befintliga rörsystemet med minimal störning för omgivningen. Det är speciellt viktigt i de naturområden som denna ledning korsar, säger Andreas Walden, projektledare NSVA.

Reliningtekniken som NSVA använder i detta projekt är ny och inte tidigare använd i Sverige för projekt av denna storlek.

– Tekniken innebär att ett nytt polyetenrör krymps på arbetsplatsen och dras in långa sträckor i den befintliga ledningen. Därefter fyller man ledningen med vatten under hårt tryck och ledningen återgår då till full storlek. Genom att använda denna metod utnyttjar man den befintliga ledningens dimension maximalt och kan genomföra en relining med minimal kapacitetsminskning för ledningen, avslutar Andreas Walden.

Tillsammans med entreprenörerna Peab och Subterra (ett brittiskt bolag som är specialiserade på den här typen av reliningteknik) bjuder NSVA in till visning av hur reliningen går till. Momenten som visas är krympning av ledningen, indragning av den nya ledningen i den befintliga samt färdigställd ledning.

Tid: 7 november kl 10

Plats: Fältarpsvägen/infarten till Sundspärlan. Samling vid ”rondellen” direkt till höger vid infarten till Sundspärlan, se markering på kartan nedan.

Visa Relining dricksvattenledning på en större karta

Ämnen

Taggar

Regioner


Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift, underhåll och utveckling av VA-anläggningarna i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Läs mer på www.nsva.se

Presskontakt

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef kundnära tjänster 010-495 87 89
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32