Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Spillvattenledning skadad vid Österleden

Under helgen skadades en spillvattenledning i samband med ett brobygge vid Österleden i Helsingborg. Skadan medförde att spillvatten läckte ut i Lussebäcken.

Skadan upptäcktes i lördags kväll och arbete med att åtgärda den har pågått under helgen. Sedan idag på förmiddagen pumpas spillvattnet via en annan ledning och inget spillvatten bräddas.

- Det är olyckligt att spillvatten har hamnat i Lussebäcken, men vi är tacksamma för att läckan upptäcktes snabbt och därmed kunde åtgärdas direkt, säger Åsa Peetz, avdelningschef Ledningsnät & Projekt på Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA).OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

 

 

Presskontakt

Åsa Peetz

Åsa Peetz

Avdelningschef Ledningsnät & Projekt, NSVA 010-490 98 09