Gå direkt till innehåll
Svenska bilägare fortsätter "fultvätta" trots större miljömedvetenhet

Pressmeddelande -

Svenska bilägare fortsätter "fultvätta" trots större miljömedvetenhet

En ny Novus-undersökning* visar att 61 procent av alla bilägare i Sverige anser sig vara mer miljömedvetna jämfört med för två år sedan och att 9 av 10 tycker det är viktigt att agera miljövänligt i sin vardag. Samtidigt fultvättar fler än var femte sin bil på gatan. För att uppmärksamma vikten av att tvätta sin bil rätt och därmed minska utsläppen av miljöfarliga ämnen arrangerar branschorganisationen Svenskt Vatten för tredje året i rad "Stora biltvättarhelgen". I år infaller den 23-24 april.

2014 genomfördes motsvarande undersökning och resultatet visar att utvecklingen går åt rätt håll – fultvättandet har minskat från 26 procent till 22 procent, men det går för långsamt.

Idag rullar nästan 4,7 miljoner personbilar på våra vägar** och totalt fultvättar vi ungefär 20 miljoner gånger varje år***. När vi tvättar bilen på gatan rinner smutsvattnet rakt ner i våra dagvattenbrunnar och hamnar orenat i naturen. Drygt 9 av 10 anser det vara viktigt att agera miljövänligt i sin vardag och 86 procent kan även tänka sig att betala för att skona miljön när de tvättar bilen. Ändå anges priset som en av de viktigaste anledningarna till varför de tvättar bilen hemma på gatan.

– Kunskapen om vilken stor miljönytta en modern biltvätt ger måste bli större. Jag är övertygad om att när du förstår hur mycket miljögifter din biltvätt på gatan innehåller, samt hur det påverkar vattnet där ni badar och fiskarna ni fångar, så blir det självklart att inte fultvätta. Låt det bli vårens diskussion med grannarna, hur ni tillsammans tar hand om era närliggande vattendrag genom att alltid välja biltvätten, säger Anna Linusson, VD på Svenskt Vatten.

Det är lätt att tvätta rätt

  1. Tvätta aldrig bilen på gatan. Välj istället en biltvätt, helst en miljömärkt. På biltvätten renas smutsvattnet innan det släpps vidare. Det går lika bra med en automatisk biltvätt som en gör det själv-hall. Använd alltid miljömärkta bilvårdsprodukter om du använder en gör det själv-tvätt. Passa på att tvätta när du tankar eller gör andra ärenden.

  2. Saknas tillgång till tvätthall är det minst dåliga att tvätta bilen på en gräsyta. Då stannar mycket av föroreningarna i jorden medan vattnet filtreras grovt innan det når grundvattnet. Markens organismer är tåligare än de som lever i vattnet, och markmiljön kan ofta binda eller bryta ned de föroreningar som spolats av från bilen.

Stora biltvättarhelgen 2016

För att uppmärksamma svenska folket om vikten av att tvätta sin bil rätt arrangerar Svenskt Vatten för tredje året i rad Stora Biltvättarhelgen, i år är det den 23-24 april 2016. Målet är att informera och inspirera bilägare att tvätta rätt för miljön. För mer information se www.biltvättarhelgen.se.

* Undersökning kring vattenfrågor, Novus Sverigepanel, februari 2016. Webbenkät, representativt och slumpmässigt urval.  
** SCB fordonsstatistik februari 2016.
*** Statistik från Svensk Bensinhandel

- - -

För mer information om Stora biltvättarhelgen kontakta: Linda Bühlmann, projektledare Svenskt Vatten, tel: 070-790 58 88, e-post: linda.buhlmann@svensktvatten.se.

Om Svenskt vatten
Svenskt Vatten är branschorganisationen för Sveriges kommunala vatten- och avloppsverksamhet. Samtliga 290 kommunala VA-huvudmän är medlemmar. Organisationen hjälper medlemmarna med tekniska, administrativa och ekonomiska frågor som rör vattentjänster. Svenskt Vatten verkar även för att allmänheten ska få en ökad insikt i sin egen roll i vattnets kretslopp, och förstå vilken viktig roll vattentjänstföretagen spelar för en hållbar utveckling med friskt vatten, rena sjöar och hav.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Presskontakt

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef kundnära tjänster 010-495 87 89
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Ebba Bergholm Cohen

Ebba Bergholm Cohen

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-490 97 49

Relaterade nyheter

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg