Gå direkt till innehåll
Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kattvik snart klar

Pressmeddelande -

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kattvik snart klar

Under drygt ett års tid har Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, arbetat med att ansluta Kattvik i Båstads kommun till kommunalt vatten och avlopp. Mer berg än beräknat har gjort arbetet svårare än planerat men nu är det äntligen färdigt. Endast återställning kring vägområdena återstår och i maj kan de första kunderna börja ansluta sig.

Ett 60-tal kunder längs Kattviksvägen och Krossarevägen i Kattvik får nu tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Totalt 2,3 kilometer ledningar och fem pumpstationer har byggts utan att påverka den känsliga naturen i området för mycket.

- Tekniskt sätt har det varit ett lyckat projekt trots svåra markförhållanden med mer berg än beräknat. Detta har gjort projektet dyrare och tagit längre tid än planerat. Det är inte lätt att helt känna till hur det ser ut under markytan, säger Jimmy Lubera, projektledare på NSVA.  

Under april månad färdigställs vägområdena och pumpstationerna och med början i maj kan fastigheterna i området börja kopplas in på de nya ledningarna.

Kattvik ingår i Båstads kommuns strategi för vatten och avlopp på landsbygden. Bakgrunden till VA-utbyggnaden är de krav på minskad miljöpåverkan från enskilda avlopp som länsstyrelsen och kommunens miljöförvaltning ställer.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

 

 

Kontakter

Jimmy Lubera

Jimmy Lubera

Projektledare 010-490 97 60

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg