Gå direkt till innehåll
Ytterligare ett vattentorn planeras i Helsingborg

Pressmeddelande -

Ytterligare ett vattentorn planeras i Helsingborg

För att förstärka det regionala systemet för vattendistribution planerar NSVA och Helsingborgs stad att bygga ytterligare ett vattentorn i Helsingborg. Vattentornet ska placeras intill Österleden i höjd med Filbornavägen. Planerad byggstart är 2018. Under hösten pågår arbete med hur det nya vattentornet ska se ut. 

Helsingborgs nuvarande vattentorn är byggt i början av 1960-talet och kommer att fortsätta vara i drift även när det nya vattentornet är på plats.

- Det nya vattentornet är en del av ett större projekt för att trygga den framtida vattenförsörjningen och möjliggöra fortsatt expansion i regionen. NSVA har under de senaste åren gjort stora investeringar i form av två nya huvudvattenledningar mellan vattenverket Örbyverket och det befintliga vattentornet på Fredriksdal. Med ytterligare ett vattentorn ökar vi säkerheten markant och kan tryggt stänga det ena vid större underhålls- eller renoveringsbehov, säger Mats Henriksson, specialist inom vattendistribution på NSVA.

De tre arkitektbyråerna Tengboms, Wingårdh Arkitektkontor och Liljewall arkitekter har genom upphandling valts ut för att via parallella uppdrag ta fram gestaltningsförslag för Helsingborgs nya landmärke. Eftersom ett vattentorn håller många år, kanske uppåt 100 år, är det inte ett uppdrag som hör till vanligheterna. Endast en av de tre upphandlade arkitektbyråerna har tidigare erfarenhet av just vattentorn, nämligen Tengboms som designade ett tiotal vattentorn i början av förra seklet, bland annat Hässleholms vattentorn från 1910.

Uppdraget innebär gestaltningen av vattentornet, två lågreservoarer, pumphus samt omgivande miljö. Gestaltning av det nya vattentornet planeras vara klar till våren.

- Vattentornet blir ett nytt landmärke för staden som kommer att synas för alla som passerar på Österleden varje dag. Det ska också bli något positivt i stadens siluett och för de som bor i närheten, kanske kommer vattentornet även att synas från havet och motorvägen. Det är därför av vikt att det blir en bra gestaltning, säger Torgny Johansson, delprojektledare för de parallella uppdra­gen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad.

Förutom alla helsingborgare får även Höganäs och delar av Ängelholm sitt dricksvatten via Örbyverket i Helsingborg. Det innebär att närmare 200 000 invånare och en mängd företag och industrier i regionen ska garanteras ett säkert dricksvatten. Inom några år väntas även södra Båstad få vatten via Örbyverket.

Kontaktpersoner:

Torgny Johansson, delprojektledare för de parallella uppdra­gen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad, tel 042-10 74 95

Mats Henriksson, specialist dricksvattendistribution NSVA, tel 010-490 97 73

Jonas Malmgren, projektledare NSVA, tel 010-495 87 28

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Kontakter

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef Kundnära tjänster 010-495 87 89
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Ebba Eberhard (f.d. Bergholm Cohen)

Ebba Eberhard (f.d. Bergholm Cohen)

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-490 97 49

Relaterat innehåll

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg