Pressmeddelande -

Svenskar oroar sig inte för identitetsstöld

Mindre än 40 procent av svenskarna är oroliga för identitetsstöld och mindre än hälften gör något för att undvika förlust av identitetsuppgifter. Samtidigt uppger 13 procent att de själva eller någon närstående någon gång drabbats av obehörig användning av identitetsbevis som legitimation eller lösenord. Det visar en ny undersökning gjord på uppdrag av företaget Nuance, som bland annat tillverkar mjukvara för röstidentifiering.

– Få oroar sig för identitetsstöld och majoriteten känner sig trygg med de säkerhetslösningar som banker och kreditkortsföretag har. Men identitetsstölder är vanligare än vad man tror och de är alltid en kränkning av den personliga integriteten. Det finns ett stort behov av att öka säkerheten, säger Lars Sjöberg, nordisk marknadschef på Nuance.

Nuance har låtit undersökningsföretaget YouGov fråga svenska folket om deras attityd till identitetsstöld och PIN-koder. Undersökningen genomfördes som onlineintervjuer under februari 2010 med ett representativt urval om 1000 kvinnor och män i åldern 18–64 år.

Undersökningen visar att 60 procent av svenskarna inte alls är oroliga för att deras identitet kan kapas och 50 procent uppger att de inte heller gör något för att minska risken för att någon obehörig ska komma över identitetsuppgifter. Av de svarande säger 25 procent att de inte vet om de gör något för att minska identitetsstölder.

En tiondel säger sig ändå veta någon som råkat ut för identitetsstöld. Tre procent hävdar att de råkat ut för det själva. Samtidigt anger 66 procent att de känner sig trygga i de lösningar som banker och kreditkortsföretag använder när det gäller identifiering av personer.

Ett exempel på riskbeteende är att 53 procent använder samma PIN-kod till flera olika tjänster. Av de svarande säger knappt hälften, 48 procent, att det är krångligt att komma ihåg PIN-koder.

– Problemet är att många företag tror att det blir krångligare för kunden om man höjer säkerhetsnivån. Men biometrisk identifiering som röstigenkänning kan ge en både säkrare och enklare telefonkontakt med banken. Dessutom kan kundtjänstkostnaderna faktiskt bli lägre, säger Lars Sjöberg.

Nuances tips på hur man skyddar sig mot identitetsstöld:

  • Identifieringsmetoder som bygger på vad man vet: Lämna aldrig ut dina lösenord eller PIN-koder till andra.  Använd inte samma PIN-kod för flera tjänster. Skydda dina kontonummer, kortnummer och lösenord väl. Testa ditt lösenord på https://www.testalosenord.se/.
  • Identifieringsmetoder som bygger på vad man har: Förvara kort, bankdosor och liknande på ett säkert ställe. Om du förlorar kort eller dosa, se till att spärra dem snarast möjligt.
  • Identifieringsmetoder som bygger på vad man är: Att identifiera sig med hjälp av sin röst eller fingeravtryck är betydligt säkrare än t.ex. PIN–koder. Fingeravtryck kräver särskild hårdvara men röstverifiering kan användas över en vanlig telefonförbindelse.

För mer information, kontakta:

Lars Sjöberg, nordisk marknadschef på Nuance

Nuance Communications

Tel: 0768-63 85 20

Email: lars.sjoberg@nuance.com

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • nuance
  • pin-koder
  • yougov
  • röstidentifiering
  • undersökning
  • identitetsstöld

Nuance Communications

Nuance är en ledande tillverkare av röststyrd mjukvara och lösningar för bildhantering. Våra lösningar har skapat nya möjligheter för människor att interagera med information och skapa, dela och använda dokument. Varje dag använder miljoner människor och tusentals företag Nuances beprövade applikationer. För mer information, se nuance.com.