Pressmeddelande -

Domänexperter knyts till .NU-domänen

.NU-domänen utser en ny kommitté som ska framtidssäkra policyfrågor och avtal för företagets kunder. Kvartetten som får uppdraget, Eva Frölich, Petter Rindforth, Per-Anders Hurtigh och Anders Rafting, är alla välkända profiler i domänbranschen.

.NU-domänen har redan idag omfattande riktlinjer och avtal för företagets kunder. Dessa avtal och riktlinjer kommer att granskas och framtidssäkras av den nya kommittén. De har redan inlett arbetet med att se över hur överlåtelser av domännamn hanteras och kostnaderna för detta.

-          Vi inleder nu ett samarbete med några av de mest erfarna personerna i den svenska domänbranschen. De kommer att bli ett stort stöd i det viktiga arbetet med att ständigt se över och anpassa våra riktlinjer, säger Lars-Göran Forsberg, vd för.NU-domänen i Europa.

.NU-domänen strävar efter att bli domänen som står för för kreativitet och säljdrivande kommunikation på internet. Den nya kommittén kommer att se till att både slutkunder och återförsäljare får avtal och villkor som hela tiden ligger i framkant på marknaden. Arbetet i kommittén kommer att vara rådgivande och bedrivas direkt mot .NU-domänens ledning och styrelse.

De fyra som ingår i .NU-domänens nya kommitté är:

Eva Frölich, vd och grundare av Frobbit Inc. Hon sitter också i styrelsen för Internet Society (ISOC)
Petter Rindforth, jurist på advokatbyrån Fenix. Han har utsetts som tvistlösare i domännamnstvister av FN-organet WIPO, amerikanska National Arbitration Forum, svenska IIS samt Czech Arbitration Court.
Per-Anders Hurtigh, grundare och ägare av Domaininfo, ett av de äldsta och största företagen i domänbranschen.

Anders Rafting, expert på nätsäkerhetsavdelningens enhet för robust kommunikation på PTS. Han deltar i GAC (Governmental Advisory Committee), som är den internationella rådgivande kommittén till ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

För mer information besök gärna:

http://www.nudomain.nu/

För ytterligare frågor, kontakta gärna:

Lars-Göran Forsberg, vd Europa

Mobil: +46 736 30 74 94

E-mail: lg@nic.nu

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • domain
  • .nudomain
  • .nu
  • rekrytering
  • nunames
  • nudomain
  • domännamn
  • domän

.NU Domain Ltd är en av Sveriges största leverantörer av domännamn för hemsidor på internet och .nu-adresser är vanligast näst efter .se och .com. Kunderna utgörs till stor del av svenska webbhotell som Loopia, Binero och City Networks Hosting. Idag finns fler än 200 000 .nu-domännamn registrerade, varav över sjuttio procent har svenska ägare. Några av de mest välkända .nu-sajterna är tv.nu, pastan.nu, studera.nu, och placera.nu.

Kontakter

Lars-Göran Forsberg

Presskontakt VD, Europa +46.736307494