Blogginlägg -

#vistårinteut yrkes- och volontärnätverk del 17 - Därför är jag med i #vistårinteut

Jag har alltid sett det som ett stort privilegium att just jag råkade födas i ett sydsvenskt brukssamhälle mitt i en levande folkhemstanke. Att jag dessutom råkade vara man, vit och heterosexuell gjorde inte mitt privilegium mindre. Min väg till människovärde, utbildning, arbete, makt och inflytande över mitt eget liv var förhållandevis kort och enkel. Ett djupt orättvist och oförtjänt privilegium, som står i direkt motsats till de vackra orden om människors lika värde och rättigheter som jag omgivits av sedan barnsben.

I mitt yrkesliv har jag som socionom; ungdomshandledare, kurator, utvecklingsledare och enhetschef, arbetat för att de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde ska gälla just för alla. Att mina privilegier ska vara allas. Framförallt har jag arbetat med dem som utmanar och tvingar vårt samhälle att ta ställning. Som tvingar dig, mig och oss att ta ställning för vad dessa ord betyder och vilka etiska övervägande de medför. Tills i höstas kunde jag utföra detta arbete och stå för mina professionella, etiska ställningstagande som offentligt anställd tjänsteman med ansvar för ensamkommandes mottagande. På kort tid har tjänstemannarollen som enhetschef alltmer blivit en oreflekterad byråkratroll där det främst handlar om att verkställa överordnades eller politiska beslut. Då jag inte är beredd att kompromissa med vare sig min yrkesmässiga kunskap, erfarenhet eller värdegrunden om alla människors lika värde valde min arbetsgivare att köpa ut mig.

Det som sker i vårt land idag, med bekräftad rättsosäker myndighetsutövning, tvångsdeportationer av unga människor till land i krig och som en direkt konsekvens av en inhuman politik framväxten av ett parallellsamhälle tvingar oss alla att ta ställning. Vilket samhälle vill vi ha? Vilken värld vill vi lämna över till kommande generationer? Vill vi se och dela våra privilegier eller bara hålla dem för oss själva?

Jag vet var jag står och därför är jag en del av #Vistårinteut och kräver #amnestinu

Göteborg 8/8-17

David Nilsson

Ämnen

  • Juridik

Presskontakt

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732