Skip to main content

Angiverisystemet slutade inte med Anne Frank - JO säger go!

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2017 22:01 CEST

Anne Franks familj gick under jorden i juli 1942. De höll sig gömda i 2 år; sedan blev de angivna och förda till koncentrationslägret Bergen-Belsen där Anne Frank så småningom avled. Miep Gies, kvinnan som gömde familjen, beskriver att hon inte var någon hjälte utan att hon gjorde sin mänskliga plikt: "Jag gjorde det därför att jag kunde det. De var maktlösa, visste inte vart de skulle ta vägen. Jag betonar alltid att vi inte var några hjältar. Vi gjorde vår mänskliga plikt: att hjälpa människor i nöd".

I Sverige vet alla barn som läst om andra världskriget vem Anne Frank var och de allra flesta, både barn och vuxna, anser att det var rätt av Miep Gies att gömma familjen. Kopplat till Anne Franks öde brukar skolan prata om civilkurage - det ses som modigt och nödvändigt att stå emot förtryck i alla former. Varje svensk skola med aktning har Barnkonventionen prydligt uppsatt i klassrummen och talar om mänskliga rättigheter som absoluta. 

Anne Frank blev troligen angiven av en privatperson, Nelly Voskuijl. Men det var inte Nelly som bestämt att civilsamhället skulle agera angivare - det var den nazistiska ockupationsmakten. 

Sverige är inte ockuperat. Däremot håller vi som bäst på med att introducera ett landsomfattande angiverisystem där socialtjänsten i Malmö Stad är först ut. I november 2016 skickade gränspolisen en begäran till socialtjänsten om att få tillgång till adresser till ett antal papperslösa familjer. Socialtjänsten i Malmö Stad lämnade ut de begärda uppgifter på 19 papperslösa familjer med barn som man hade tillgång till.

Förfarandet JO-anmäldes. Den 20 april publicerades JOs beslut. JO beskriver att Utlänningslagen står över barnkonventionen och att det alltså inte finns stöd i lagen för "socialtjänsten att göra egna bedömningar av barnets bästa i det enskilda fallet".

Nu står Göteborgs stads socialtjänst näst i tur. Och efter Göteborg kommer fler att följa. Det ligger i linje med Morgan Johanssons numera klassiska men ack så tomma retorik: de med skyddsbehov får stanna men de utan skyddsbehov ska utvisas.

Rörelsen #vistårinteut vill med detta pressmeddelande påvisa det extremt allvarliga i den kombination av flera olika myndigheters sätt att hantera ensamkommande barn och unga och papperslösa familjer. Ett fullskaligt angiverisystem är i antågande.

Vi kräver svar på följande:

 1. Innebär JOs beslut att socialsekreterare över hela Sverige har en skyldighet att ge ut papperslösas adress- och kontaktuppgifter till gränspolisen? 
 2. Innebär JOs beslut att även skolpersonal vid anmodan är skyldiga att lämna ut uppgifter om papperslösa barn och unga?

Barnrättsdagarna 2017 äger rum 25-26 april. De har fokus på migration, integration och inkludering och är ett led i arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag. Det är ett rent hyckleri menar rörelsen #vistårinteut. Hur rimmar barnkonventionen med att socialtjänsten är skyldig att ange barn till gränspolis? Och - ska skolan, i samma stund man gör Barnkonventionen till lag, ange papperslösa barn?

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Kontaktpersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kommentarer (2)

  Jag är här 😉 Emanuel

  - Inger Stenlund - 2017-04-24 00:25 CEST

  Jag är här!
  💗😊

  - Kristina Nilsson - 2017-04-24 05:04 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera