Pressmeddelande -

Antalet ensamkommande hemlösa ökar lavinartat - vad gör politikerna?

Rörelsen #vistårinteut har under lång tid rapporterat om ensamkommande barn och unga som tvingas flytta från trygga sammanhang till anläggningsboenden för vuxna. I takt med att fler unga blivit åldersuppskrivna eller fyller 18 år tvingas fler och fler flytta från sina hemkommuner. Eftersom Migrationsverket stänger ytterligare 78 boenden under våren och sommaren kommer en redan skör grupp att förflyttas flera gånger.

Vi vill poängtera att vi ser ensamkommande unga som resursstarka och fantastiska människor. Men de flydde ensamma utan sina föräldrar från krig och våld vilket har skapat trauman och skörhet. 

På anläggningsboendena saknas den omsorg traumatiserade unga behöver från ansvarsfulla och stöttande vuxna. Många unga har upplevelser av sexuellt våld begånget av vuxna vilket gör att de är skräckslagna över tanken att bo i samma rum som vuxna de inte känner. 

Vad blir konsekvenserna? 

Läget är redan akut men kommer att bli desperat. Många unga har redan eller kommer att avvika för att ta sig tillbaka till sin hemkommun eller en större stad. Varje kommun och stor stad i Sverige kommer att behöva hantera tiotals eller till och med hundratals hemlösa barn och unga inom en snar framtid; sårbara och skyddslösa riskerar de att hamna i svåra livsval. 

Vi som arbetar med gruppen ser att det snart saknas möjlighet att upprätthålla gruppens basala mänskliga behov som mat, sömn och trygghet. Det är förödande för barnen och för samhället. Situationen visar klart och tydligt att politikerna har tappat greppet när det gäller gruppen. Något måste göras.

Varför har det blivit såhär? 

Det är de extremt långa handläggningstiderna på Migrationsverket, bristande barnrättsperspektiv hos handläggare på samma verk och förhastade politiska beslut som har orsakat den här situationen. Ensamkommande barn och unga är inte något annat än människor som av olika anledningar tvingats fly från livsfarliga länder. Det är inte deras ansvar att Migrationsverket inte klarar av sitt uppdrag. 

Vad gör myndigheter och politiker åt saken?

När en myndighet inte klarar sitt uppdrag ska naturligtvis inte den enskilde individen bära ansvaret för myndighetskrisen. Det är orimligt och rättsoäkert. Därför har rörelsen #vistårinteut följande förslag för att skapa ordning och reda:  

  • Säkerställ att ensamkommande ungdomar får samma stöd som svenska ungdomar får enligt socialtjänstlagen
  • Stoppa omgående omflyttningar av ensamkommande barn och unga 
  • Stoppa omedelbart utvisningarna av ensamkommande barn och unga
  • Ge Migrationsverket möjlighet att göra om felaktigt utförda asylutredningar

Ingenting annat är rimligt. 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Juridik

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Kontaktpersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kontakter

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732

Relaterat innehåll