Skip to main content

Barn och unga attackerade av högerextrema våldsverkare

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2017 15:49 CEST

En manifestation för ensamkommande barns och ungas rätt att gå i skolan och bo kvar i sin kommun, arrangerad av rörelsen #vistårinteut tillsammans med socialsekreterare från Botkyrka kommun, blev igår attackerad av den högerextrema och våldsamma organisationen Nordisk Ungdom.

Det var den andra attacken mot rörelsen #vistårinteut på kort tid. Den 11 mars försökte Nordisk ungdom genom hatiska talkörer och banderoller provocera vår fredliga manifestation för ensamkommande barns och ungas rätt till ett liv i trygghet. Då var polisen snabbt på plats och manifestationen fortsatte utan större missöden i lugn och ro.

Den här gången gick våldsverkarna till fysisk attack. De skanderade bland annat "Internera, deportera" och slog och sparkade socialsekreterare, lärare och barn.

Det var många ensamkommande barn och unga och även media på plats. En journalist från DN fick ett slag i huvudet och en ensamkommande ungdom blev sparkad. 

Vi saknade polisen
Rörelsen #vistårinteut ser det som mycket oroväckande att en fredlig manifestation med deltagare från civilsamhället inte blir skyddad på ett tillfredsställande sätt av polisen. Vi hävdar att det tog alldeles för lång tid innan polisen ingrep mot hatarna. Lyckligtvis uppträdde våra deltagare professionellt, fredligt och lågaffektivt, trots sparkar, slag och hatiska talkörer från våldsverkarna.

En attack riktad mot ensamkommande barn och unga 
Vidare ser vi det som totalt oacceptabelt att oskyldiga ensamkommande barn och unga blir offer för högerextrem och organiserad terror. 

En attack mot demokratin
Demonstrationsrätten är en del av yttrandefriheten. När högerextrema våldsverkare på detta sätt slår ner på fredliga manifestationer slår de också ner på yttrandefriheten. I förlängningen är det en attack mot demokratin. 

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Kontaktpersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. De ska alltså behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga i Sverige.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera