Pressmeddelande -

Deportation 9 april - tjugosju blev sex

Uppdatering 180409: Det är sex personer som ska utvisas idag från Kållered. 
Enligt vad #vistårinteut erfar skulle 27 personer deporteras från Kållered till Kabul idag men det verkar bara vara sex av dessa som verkligen utvisas. 

Flera ensamkommande åldersuppskrivna som sitter i förvar mot sin vilja och som skulle omfattas av det nya lagförslaget var tilltänkta för den stora gruppdeportation som planerats idag från Kållered till Kabul. Endast fem verkar dock bli utvisade i praktiken. 

Enligt vår kännedom förbereddes deportationen genom att de förvarstagna öppet sorterades in i två grupper - en grupp med de som skulle deporteras i första hand och, om dessa utvisningar inte kunde genomföras, skulle "reserverna" åka. Sorteringen har skapat stor oro och ångest hos flera av de förvarstagna. 

#vistårinteut

Ämnen

  • Juridik

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av nästan 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av mer än 73 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, "We can't stand it", contents almost 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 73 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.

Kontakter

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732