Pressmeddelande -

Vilseledande gällande nya regler för uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå

Den 4 maj 2017 annonserade Sveriges Radio via sin kanal Radio Sweden (lättläst svenska), att "Ensamkommande ungdomar får stanna och gå klart gymnasiet". Man påstod att riksdagsbeslutet gäller "alla som är mellan 17 och 25 år gamla. Många av dem är ungdomar från Afghanistan som riskerar att bli utvisade när de har fyllt 18 år".

Denna information är felaktig. Alla ensamkommande får inte alls stanna; riksdagsbeslutet gäller inte de ensamkommande som fått avslag. Det är heller inte så att de som redan går i gymnasiet kan dra nytta av de nya reglerna om de får ett avslag. Lagen går ut på att förlänga uppehållstillstånd som ungdomen har eller ändå skulle ha fått. Ingen kan få uppehållstillstånd enbart på grund av att den går i gymnasiet. 

Riksdagsbeslutet gäller de ensamkommande barn och unga som fått ett tillfälligt uppehållstillstånd tills de fyller 18 år. Enligt Farr, Flyktinggruppernas Riksråd, fick 196 ensamkommande ett sådant besked om att få stanna i Sverige fram tills 18-årsdagen "under perioden 1 januari 2016 till 31 mars 2017. Under samma period "fick 3043 av dem beslut om utvisning utan någon tidsfrist efter att ha fått sin ålder ändrad".

Det är alltså en bråkdel av alla ensamkommande som omfattas av förslaget. 

Rörelsen #vistårinteut vet inte hur många ensamkommande unga som i och med uppgiften fått nytt hopp. Men vi vet att ensamkommande unga kommer att hamna i en förödande hopplöshetskänsla när de upptäcker att de blivit felaktigt informerade. Vem tar ansvar för det? 

***Uppdatering 170508***
Efter samtal med TT har rörelsen #vistårinteut beslutat att ändra rubriken på och en del av innehållet i denna text. 

***Uppdatering 170508***
Efter att Radio Sweden insett hur svår lagen är att tolka har de tagit bort sin artikel. 

***Uppdatering 170510***
Radio Sweden har skrivit en ny artikel där man tydligt beskriver att ensamkommande inte kan få ett uppehållstillstånd bara för att man går i gymnasiet. Man måste ha något annat skäl för att få uppehållstillståndet. Om man får avslag på sin asylansökan så hjälper det inte att man går i gymnasiet.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Juridik

Kategorier

  • migration
  • åldersuppskrivning
  • ensamkommande
  • asyl
  • amnesti

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Kontaktpersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. De ska alltså behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga i Sverige.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kontakter

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732