Pressmeddelande -

Hoppet tände en folkrörelse

24:e november 2016 tänds ett hopp och en folkrörelse tar form. På 50 orter samlas professionella, volontärer  och föreningsaktiva för att lysa upp Sverige. Det handlar om tusentals lärare, socionomer, gode män, handläggare, rektorer, psykologer, kuratorer, diakoner, präster, läkare, familjehemsföräldrar och andra som möter ensamkommande barn i sina uppdrag och som vill uppmärksamma deras allvarliga situation. #vistårinteut synliggör engagemanget med en karta innehållandes cirka 200 nätverk på lokal nivå vilka vuxit fram utifrån ett genuint behov av att göra verklig skillnad för ensamkommande barn och unga.


Den tillfälliga begränsningslagens konsekvenser i kombination med det återtagandeavtal Sverige slöt med Afghanistan hösten 2016 skapade en oerhört svår situation för de barn och unga som flytt ensamma till Sverige. Manifestationen den 24 november var ett sätt att kanalisera frustration och sorg. 

– Den födde en folkrörelse, berättar Kinna Skoglund, presskontakt #vistårinteut. Genom det starka behovet av att göra skillnad för barn på flykt gick människor på 50 orter ut för att sprida ljus och värme. Det var fantastiskt att uppleva och det tände ett hopp.  

Proaktiv mobilisering

#vistårinteut har proaktivt mobiliserat stöd på sociala medier och arbetat hårt för att försöka synliggöra de rättsliga skador barn och unga utsatts och fortfarande utsätts för. Den samlade rörelsen har, med fokus på humanitet och de grundläggande mänskliga rättigheterna, på lokal nivå utvecklat livsavgörande stöd till de hårt drabbade barn och unga som finns överallt i hela Sverige. #vistårinteut uppskattar att det handlar om hundratusentals människor som på olika sätt berörs av situationen. 

Kartan synliggör en del av detta engagemang. Den innehåller cirka tvåhundra grupper och nätverk som vuxit fram under den här tiden och fylls på allteftersom nya grupper skapas eller upptäcks.  

– Hoppet om en generell lösning för barn och unga som flytt till Sverige utan sina föräldrar är fortsättningsvis mycket starkt, säger Kinna Skoglund. Utan engagemanget, hur hade Sverige då sett ut? Även om vi inte har stått ut och fortfarande inte gör det slutar vi aldrig kämpa, avslutar hon.  

#vistårkvar
#amnesti

Ämnen

  • Juridik

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av drygt 77 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Presskontakt/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund  +46708494732

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, "We can't stand it", contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 77 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.

Kontakter

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732