Pressmeddelande -

I den bästa av världar hade Morgan Johansson börjat lyssna på rörelsen #vistårinteut

I den bästa av världar hade det här pressmeddelandet handlat om att Morgan Johansson börjat lyssna på rörelsen #vistårinteut. Eller så hade det handlat om att Mikael Ribbenvik tagit beslut om att tills vidare stoppa utvisningarna till Afghanistan. Men tyvärr handlar det istället om att Löfvens stab inte svarat på rörelsen #vistårinteuts fråga om att få lämna över en gåva till honom i morgon på Alternativa politikerveckan - en gåva från det civilsamhälle som är grunden till demokratin. 

Vi förstår inte varför Löfven inte vill prata med oss och varför han inte vill ta emot vår gåva. Har han inte tid med civilsamhället? Eller är han rädd för oss? Lärarna? Socionomerna? Gode männen? Familjehemmen? Volontärerna? Vi som stod på tågstationerna, i klassrumsdörren, på boendena med varma hjärtan och leende ögon hösten 2015. Vi som trodde på Löfven när han ville riva alla murar. Vi som fortsatte det oförtrutna arbetet med att ta emot, stötta och säkerställa tryggheten för Sveriges ensamkommande 2016. Vi som fortfarande håller ut, håller i och kämpar för att hålla ensamkommande barn och unga vid liv nu, sommaren 2017. 

Löfven vill inte prata med oss. Men till Löfven säger vi; vi finns och vi är starkare än någonsin. För vi har inget annat val. Och vi stöttar alla de socialdemokrater som nu reser sig för solidaritet. 

Den här rörelsen består av kloka, fantastiska människor som kämpar extremt hårt varje dag. Vi är trötta nu. Men vi kommer inte att sluta kämpa. För vi vill ha förändring. Vi vill ha rättssäkerhet. Vi vill att politiker i regering och riksdag börjar lyssna på oss - för vi står verkligen inte ut.

Just nu sitter en ångestfylld kille som heter Sadeq i förvaret i Märsta i väntan på deportation. 50 000 människor runt om i Sverige följer hans öde via vår Facebooksida. När Löfven talar i morgon kanske Sadeq mot sin vilja sitter på ett plan, iförd bodycuff. Han utvisas till ett land som medföljande personal inte vill beträda - det är för farligt för dem. Han utvisas till ett land som kontrolleras till 40 % av taliban och där daesh är ute efter varje hazar, konvertit och hbtq-person. Är det värdigt? Är det ordning och reda? 

Nej. Rörelsen #vistårinteut vill inte ha någon mer deportation av unga. Vi vill inte ha någon mer utvisning till livsfarliga länder. Vi vill ha amnesti - som i sin renaste form betyder nåd. Nåd för alla ensamkommande. Vi anser att de har lidit nog och kämpat klart. Nu behöver de ett liv i trygghet så att de kan bidra till bygget av vårt fantastiska land precis som alla andra barn och unga i Sverige. 

Ämnen

  • Juridik

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Presskontakt

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732

Relaterat innehåll