Gå direkt till innehåll
Idrottsuppropet #fairplay

Pressmeddelande -

Idrottsuppropet #fairplay

På alla nivåer inom den svenska idrottsrörelsen, från yngsta ungdomslag till landslag, pratar vi mycket om "fair play" det vill säga ärligt och rent spel. Utifrån det vill vi höja våra röster och säga: Vi tycker att den inhumana behandlingen av ensamkommande varken är schysst eller bygger på fair play. Därför uppmanar #vistårinteut och ett stort antal kända idrottsprofiler idrottare på alla nivåer - lag, föreningar och enskilda - att ta ställning. 

Här ligger listan på de idrottsprofiler och idrottsföreningar som hittills anslutit sig till Idrottsuppropet. 

Idrottsuppropet vill stoppa att ensamkommande utvisas från Sverige

Den naturliga mötesplatsen

Idrottsrörelsen är en naturlig mötesplats mellan individer; en plats där vi möts oavsett bakgrund och erfarenheter. Idrotten har fått och tagit en aktiv roll i arbetet med att välkomna och inkludera personer som kommit nya till Sverige. Många som kommit till våra föreningar är ensamkommande ungdomar från världens alla hörn. De har blivit en självklar del i laget, i träningsgruppen, i föreningen. Vi har sett dem utvecklas, kämpa, skratta och lyckas med moment de tränat på. Idrotten har betytt otroligt mycket för våra ensamkommande ungdomar och är ett andningshål under asylprocessen; en plats för trygghet och liv.

Fair play

Många grupper i samhället har under lång tid slagit larm om rättsosäkerheten och den inhumana behandlingen av ensamkommande. Nu är det idrotten som säger ifrån! Vi uppmanar fler idrottare och idrottsföreningar att ställa sig bakom idrottsuppropet #fairplay och stå upp för mänskliga rättigheter. 

#vistårinteut tillsammans med Idrottsuppropet #fairplay

Ämnen


Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9500 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande. Vår Facebooksida följs och gillas av drygt 70 000 personer. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, "We can't stand this", was jumpstarted eleven months ago by almost 9500 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 70 000 persons agreeing with us by liking and following our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.

Presskontakt

Kinna Skoglund

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732

Relaterade nyheter