Pressmeddelande -

”Jobbet handlar om liv och död för de här ungdomarna”

Nas Hosseini jobbar extra på restaurang och ska nu läras upp till servitör av sina chefer, som är mycket nöjda med honom.

Nas Hosseini är en av de afghanska ungdomar som kom till Sverige 2015. Han hade turen att anlända före det kritiska datumet 24 november, och fick därför tillfälligt uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen. Nu går han yrkesgymnasium i Stockholm och arbetar sedan något år extra som nisse på restaurangen Trattorian, där Johan Ringkrans är driftansvarig.

Nisse är beteckningen på en hjälpreda i restaurangen, vilket innebär att duka, putsa glas, vika servetter, bära mat och disk från matsalen till köket, kort sagt se till att allt på restaurangen fungerar. Ett viktigt arbete som är en bra ingångsport till andra tjänster, och nu ska Nas få gå i lära till servitör.

– Hittills har Nas tjänstgjort hos oss på lov och helger, men nu har han praktik genom skolan och då kan han vara här tre, fyra dagar per vecka, berättar Johan.

– Tack vare att han är här oftare har vi tid att lära honom kassan och rena servitörsysslor, så att han kan avancera inom restaurangen.

Den som har ordnat praktiken genom skolan är restaurangchef Anna Asperén, som inte kände till vilken svår situation unga flyktingar har innan hon mötte Nas. Nu har hon engagerat sig en hel del i honom, och är upprörd över hur de unga behandlas. Hon understryker gång på gång hur otroligt viktigt det är med ett fast arbete för denna grupp.

– Jobbet handlar om liv eller död för honom. Det är en upp-och nervänd värld när vi som är födda i Sverige tvekar kring om vi ska ha en tröja från Gant eller H&M, medan Nas och de andra som kom hit 2015 har sitt liv som insats på arbetet – får de inte fast anställning utvisas de till länder i krig, och dör i värsta fall. Det här måste svenska arbetsgivare förstå: det handlar i hög grad om deras liv.

Både Anna och Johan är mycket nöjda med Nas, som är lojal, arbetsam och flitig.

Johan vill gärna anställa honom på sikt, om inte på Trattorian så på någon av de andra restaurangerna i koncernen. Det behövs alltid folk och idealet är att anställa någon som vet hur det fungerar på en restaurang. Anna håller med, Nas har verkligen förstått hur arbetet går till.

– Han är fantastisk! Han är trevlig mot gästerna och kollegerna, han lyssnar och förstår, han kan rycka in överallt. Det är väldigt roligt att arbeta med honom.

Johan och Anna har svårt att förstå Sveriges invandringspolitik:

–Först låter man människor komma hit, lägger skattepengar på att utbilda dem i svenska och samhällskunskap, för att sedan kasta ut dem när de kan börja jobba och betala tillbaka? Jag tycker det är väldigt konstigt. Vi behöver ju arbetskraft, särskilt inom restaurangbranschen. Före corona fanns det alltid sysselsättning, nu är det lite värre, men det kommer att gå tillbaka till normala nivåer och då är restaurang och kök perfekta förstajobb för unga personer, säger Johan.

När man arbetar i restaurang är det viktigt att man kan svenska, menar Johan, både för kontakten med gästerna och för att det inte ska bli missförstånd vid beställningar.

– Men många av de här ungdomarna är ju duktiga på svenska, så det brukar inte vara några större problem. Jag tycker det är ett idealiskt jobb för ensamkommande och som arbetsgivare ska man absolut inte tveka att anställa de här ungdomarna. De är trevliga, försynta, ambitiösa och jobbar hårt.

LÄS MER: 
https://redo.arbetskraftsformedlingen.se/jobbet-handlar-om-liv-och-dod-for-de-har-ungdomarna/

Text: Nella Bergström
Foto: Joanna Ågren


REDO – motiverad och utbildad arbetskraft är nystartade Arbetskraftsförmedlingens kampanj med syfte att de som fått uppehållstillstånd genom Nya gymnasielagen ska få jobb och att företag som anställer denna motiverade arbetskraft också ska tjäna på det.

Ämnen

  • Juridik

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av drygt 77 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Presskontakt/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund  +46708494732

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, "We can't stand it", contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 77 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.

Kontakter

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732