Pressmeddelande -

Konstnären Hamid Mohammadi har sålt sin tavla - skänker pengarna till #vistårinteut

Porträtt av migrationsminister Morgan Johansson såld på utställning i Helsingborg. Konstnären hotas av utvisning och skänker 7500:- som han fick in på försäljningen till nätverket #vistårinteut.

Hamid Mohammadi är en av alla ungdomar som kom till Sverige hösten 2015. Han tog sig ensam genom Europa och hamnade till slut i nordvästra Skåne. Han går nu på tekniska programmet på gymnasiet samtidigt som han arbetar som assistent hos en skulptör som arbetar i brons. Hamid har ett starkt konstnärligt driv och uttryck och han har varit med på flera utställningar, nu senast #världsberättarna på Dunkers Kulturhus i Helsingborg. Han har skapat flera tredimensionella porträtt, varav ett av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Hamid har använt sig av frigolit i porträttet av Morgan Johansson. Ur frigoliten har han skulpterat fram en relief som han slutligen har målat.

Texten till konstverket:

”Jag utmanar dej, Morgan!
Så här tror jag att du gärna vill bli avbildad:
Politikern som står för kompetens, hög moral och rättssäkerhet. Som vi kan lita på! Som justitieminister och migrationsminister har du mycket makt.

Jag bor i Höganäs, din gamla barndomsstad. Vi har faktiskt träffats en gång. Du pratade på min gymnasieskola. Då hoppades jag och många andra på att få stanna i Sverige på grund av den nya gymnasielagen. Men många fick avslag och tvingades sedan fly FRÅN Sverige eller hålla sig gömda.

Nu är mitt porträtt färdigt och du har chansen att köpa bilden av dej själv.

Jag utmanar dig att öppna din plånbok och ditt hjärta. Om du antar utmaningen ska du veta att pengarna går till att kämpa för amnesti för oss ungdomar som blev offer för den svenska asylpolitiken som inte är rättssäker. Du kan lita på mej, Morgan!”

Många minns filmen som Aftonbladet publicerade i juni 2019 där Hamid höll ett tacktal till sin rektor Kenneth Svensson som skulle gå i pension. Som gåva hade Hamid gjutit en bronsskulptur vilket föreställde rektorns älskade hund Maggie. Fundamentet till skulpturen har en inristad hälsning: ”Från alla ensamkommande i Höganäs”.

Thord Eriksson skriver om Hamid i sin starka bok ”Dom som stod kvar” och häromdagen kunde vi läsa i DN om hur han nu hotas av utvisning. Hamid har arbete och har gjort ett så kallat spårbyte; genom stadigvarande arbete och genom att kunna försörja sig själv så har han ansökt om uppehållstillstånd. Trots hans unika yrkeskompetens som ytterst få i Sverige besitter samt en arbetsgivare som har ansträngt sig för att göra allt rätt har det nu vid Migrationsverkets granskning framkommit att någon typ av mindre försäkring missats.

På frågan om varför han skänker bort pengarna så svarar Hamid:
- Det var något som jag bestämde mig för länge sedan, om att jag säljer just den tavlan ska pengarna skickas till de som hjälper med amnesti.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av drygt 77 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Presskontakt/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund  +46708494732

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, "We can't stand it", contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 77 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.

Kontakter

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732