Pressmeddelande -

Nödrop från #vistårinteut

En gång i månaden finns rörelsen #vistårinteut på plats vid kommunfullmäktiges sammanträden runt om i Sverige. Varje månad har ett eget tema och maj har tema Nödrop. 

Nödrop

Från professionella och volontärer kring ensamkommande barn och unga kommer nu ett nödrop: Vi har hittills sett till att ensamkommande barn och unga i sin väg in i samhället har fått skolgång, stöd för att bearbeta trauman, fritidssysselsättning och tillgång till sina egna resurser.

I samband med att Migrationsverket införde en ny praxis i hur man bedömer asylärenden och att den nya tillfälliga lagen infördes sommaren 2016, har vi sakta men säkert sett alla våra ansträngningar för att inkludera ensamkommande barn och unga i samhället bli förödda.

Vi har sett ensamkommande barn och unga tappa den sista gnistan hopp. Vi har sett självskador och självmord öka. Men framför allt har vi sett tidigare resursstarka individer falla handlöst genom våra skyddsnät.

Vi är mycket bra på att ta hand om barn och unga i nöd. Vanligtvis. Nu ser vi att våra vanliga verktyg inte räcker till längre. Det är bara relationerna mellan oss och våra barn och unga som håller dem vid liv. 

Ämnen

  • Juridik

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Kontaktpersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. De ska alltså behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga i Sverige.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kontakter

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732

Relaterat innehåll