Pressmeddelande -

Nödrop från #vistårinteut Stockholm - ensamkommande kastas ut på gatan

Tisdagen den 27 juni tog #vistårinteut Stockholm initiativet till ett möte i Stockholms stadshus över partigränserna. Vår fråga handlade om hur Stockholms stad skulle kunna stoppa omflyttningar av ensamkommande barn och unga. Situationen under våren var allvarlig men är ännu värre nu. Stora omflyttningar från Stockholm till andra orter sker och varje dag larmas det om unga som blir bostadslösa och som förlorar skola och hela sitt nätverk. 

Volontären Liisa Korvenranta är på semester i Spanien:

- Jag blir kontaktad av desperata ungdomar eller deras kontaktpersoner dagligen. Några ringer mig och några kontaktar mig via FB. De måste flytta inom ett par dagar. En kille kastades rakt ut på gatan från sitt familjehem mitt i natten. De har sökt till gymnasiet i Stockholm och är mitt i en asylprocess, många behöver träffa sin advokat. De kan inte flytta till vuxenboenden runt om i landet, och väljer då hellre bo på gatan om jag/vi inte hittar ett boende. Regeringen har beslutat att asylsökande kan bo kvar i sin kommun under hela asylprocessen, men det måste ske NU, vi kan inte vänta!

Sommarlovslediga läraren Lotta Lilja Pittuco: 

- Det är inhumant att en bror ska flyttas till en annan kommun men den yngre brodern ska stanna kvar i Stockholm. Socialsekreteraren säger sig ha sina händer bakbundna. Socialsekreteraren menar att det ändå är "lika för alla." Socialsekreteraren vill inte ta emot min orosanmälan när jag, sommarlovsledig lärare, sitter med en elev i mitt kök som vill hoppa ut genom ett fönster för att förbättra livet för sin yngre bror. Det här hände i torsdags i förra veckan. Orosanmälan är gjord för båda pojkarna. I min orosanmälan påpekar jag att det inte finns lagstöd i att göra generaliserande bedömningar av en individs individuella behov. 

Humanitet står mot juridik

Den stora frågan verkar vara att juridiskt hitta en väg att stoppa omflyttningar mellan olika kommuner. Vi har vid ett flertal tillfällen hänvisat tilI ett tjänsteutlåtande från 2017-03-210 (Dnr 1.7.2-736/2016) där förvaltningschef Gillis Hammar och avdelningschef Veronica Wolgast Karlberg på avdelningen för övergripande sociala frågor svarar på en förfrågan från (L) och (C) om unga afghaner i asylprocess att man "[b]edömer att detta borde vra möjligt med hänvisning till två domar från Förvaltningsrätten i Malmö".

Vi behöver visioner och lösningar

#vistårinteut Stockholm står bakom finanslandstingsråd Irene Svenonius (M) som skriver i Vision2030 framtidsguiden: ”Vi ska inte nöja oss med godkänt. Vi ska hålla världsklass". Vi kan dra tydliga paralleller mellan detta citat och hur hanteringen av ensamkommande ungdomar i Stockholm borde se ut. I Vision2030 står det också att vi ska hålla samman och värna om våra invånare. Flyttar vi ungdomarna och nekar dem stöd från socialtjänsten går vi helt emot visionen. 

Flera kommuner bland annat Gävle och Sotenäs har redan fattat beslut om att behålla ensamkommande ungdomar över 18 år i kommunen och gjort rum för det i budgeten. Vi kan göra detsamma och stå upp för ett Stockholm i världsklass som behandlar våra invånare därefter.

Rörelsen #vistårinteut kräver omedelbart stopp på omfyttningar av Sveriges ensamkommande unga, både från Stockholm och övriga Sverige.

Ämnen

  • Juridik

Kategorier

  • åldersuppskrivning
  • mänskliga rättigheter
  • barnkonventionen
  • ensamkommande
  • almedalen
  • amnesti

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kontakter

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732

Relaterat innehåll