Skip to main content

Om du blir våldtagen av en taliban - har du skyddsbehov då?

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2017 16:15 CEST

Rörelsen #vistårinteut följde med intresse en debatt mellan Christina Höj Larsen och Morgan Johansson i Aktuellt torsdagen den 30 mars. 

Vi såg ett antal problem i Morgan Johanssons argumentation. Dessa problem vill vi gärna lyfta. 

1. Innebörden av ordet skyddsbehov
Morgan Johansson påstod under debatten att "om man har ett skyddsbehov, då får man stanna, men har man inte skyddsbehov, ja då måste man vara beredd på att åka tillbaka." Samma retorik har han använt i Agenda 23 oktober 2016: "Vi kan ta hand om de som har ett skyddsbehov och det gör vi, men inte dom andra." och i Studio 1, 21 oktober samma år: "har du skyddsbehov, då får du stanna men har du inte ett skyddsbehov då får du inte stanna." 

Denna numera något daterade retorik väcker frågan om vad som egentligen räknas som skyddsbehov. Nedan följer några förslag: 

  • Kidnappad, misshandlad och våldtagen med hot om att bli dödad - blir inte trodd, avslag
  • Torterad i form av gevärskolvslag mot öronen, tänder utslagna, sönderslagen käke, sparkar i ryggen, sönderslagna fötter - blir inte trodd, avslag
  • Familj utraderad av taliban på grund av skuld, grannarna blir hotade med livet och barnet står näst i tur - blir inte trodd, avslag
  • Tortyr i form av att tvingas se på när andra människor stympas till döds och hot om att det är din tur nästa gång - blir inte trodd, avslag
  • Konverterat från islam till kristendom och flyr från Afghanistan på grund av hot om att bli dödad - blir inte trodd, avslag
  • Hbtq-person - blir inte trodd, avslag
  • Taliban, daesh (IS) eller Al Shabaab värvar till barnsoldat - blir inte trodd, avslag


Skiter björnar i skogen? 

Tortyr, värvning till terrorgrupp, kidnappning, hot om att bli dödad för sin sexuella läggnings skull eller sin tro är en grund för skyddsbehov. 

2. Handläggningstid 

Det är inte rimligt att ungdomarna drabbas av att utredningar tar sådan tid att de var barn när de sökte asyl men hinner fylla 18 år innan de får komma på första intervjun. Vi är kritiska till att Morgan Johansson skyller långa handläggningstider på att "det kom såpass många under den här tiden." Vi menar att bara för att det kom många barn och unga, saknar de inte skyddsbehov. Det är därför inte korrekt att generalisera kring handläggningstid och skyddsbehov på det sätt Morgan Johansson gör.    

Kombinationen av bristerna i barnrättsperspektivet och tillit till barns berättelser, att bedömning av barnets ålder ska vara samlad men inte är det samt de långa handläggningstiderna gör sammantaget att barns rättigheter kränks och åsidosätts i Sverige. 

Rörelsen #vistårinteut menar att regeringens grymma och rättslösa signalpolitik - att färre människor ska söka sig till Sverige - slår omänskligt hårt mot de ensamkommande barn med skyddsbehov som kom till Sverige för att få skydd och trygghet. 

Ensamkommande var barn med skyddsbehov när de kom. Efter att ha blivit utsatta för rättsosäkerheten i asylprocessen får barn och unga avslag och riskerar att deporteras till några av världens farligaste länder.

Nåd.
Amnesti nu.  

Rörelsen #vistårinteut

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Kontaktpersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. De ska alltså behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga i Sverige.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera