Pressmeddelande -

Pengar för ensamkommande bör gå till civilsamhället - då räcker de!

Regeringen tillsammans med Vänsterpartiet har föreslagit att Sveriges kommuner ska få 195 miljoner kronor för att säkerställa att ensamkommande unga kan bo kvar i sina hemkommuner. Vi gläds! Men nu gäller det att SKL och politiker ute i kommunerna är smarta, agerar klokt och använder civilsamhället som resurs. Då kommer pengarna att räcka.

Vi behöver bästa tänkbara samverkan mellan civilsamhället, kommuner och länsstyrelser för att pengarna ska räcka till alla unga. Därför föreslår vi att Sveriges kommuner använder sig av civilsamhället och de nätverk och strukturer vi börjat bygga upp. Kunskap finns och har funnits länge. Nu finns även resurserna. Det handlar bara om vilja. 

Här nedan följer ett antal goda exempel på hur vi tillsammans kan organisera enkla, billiga och välfungerande lösningar.

Agape, Göteborg
Agape ger stöd i form av aktiviteter, mat och boende till hemlösa ensamkommande 18-åringar i Göteborg. Man söker, förmedlar och stöttar ideella familjehem. Agape samverkar med tre kyrkor som precis öppnat upp sina rum till boende för ensamkommande hemlösa ungdomar. 

Drömhotellet, Kalmar 
Civilsamhället hyr ett övergivet hotell  där de påbörjat ett EBO (Eget Boende) för hemlösa ensamkommande 18-åringar. De har döpt det till Drömhotellet. 

Ekåsagruppen, Lerum
Ekåsagruppen har över 1200 medlemmar som stöttar nyanlända i kommunen. Man letar även efter och förmedlar ideella familjehem och samlar in pengar till busskort och annat för ensamkommande unga.

Föreningen Ideella familjehem Luleå,
Föreningen Ideella familjehem i Luleå med cirka 400 medlemmar har precis startat en förening och påbörjat ett arbete med att hitta frivilliga familjehem. Man har haft flertalet möten med kommunalråd och ansvariga för att hitta lösningar för boenden.

Ideella familjehem, Ale
Familjer som öppnat sina hem ideellt för ensamkommande ungdomar söker i nuläget stöd från kyrkan och kommunen. Kyrkan stöttar med bland annat busskort.

NordSyd Grästorp, Grästorp
Ideella föreningen NordSyd Grästorp öppnar ett ungdomsboende för 18-åringar i ett nedlagt HVB-hem i samverkan med kommunen. 

Svenska kyrkan, församling
I en svensk kommun har en församling hyrt fem rum på en folkhögskola för tio ensamkommande ungdomar. Kontraktet löper fram tills årsskiftet. De boende betalar en symbolisk summa på 350 kronor per person och månad. En del livsmedelsbutiker runt om i kommunen stöttar med mat till de boende. 

Tillsammans för ensamkommande i Falköping, Falköping
Tillsammans för ensamkommande i Falköping är ett nätverk av frivilliga, före detta gode män, Rädda Barnen, Röda korset och svenska kyrkans diakoner som hjälper 18-åringar att hitta boende så att de kan bo kvar i Falköpings kommun. 

Det finns många fler exempel och vi kommer inom kort att presentera en översikt. 

Vi gjorde en berättelse om civilsamhällets storhet hösten 2015. Vi kan göra en ny och vi kan göra den nu. Sveriges ensamkommande unga har flytt från konflikter och krig. De var barn med skyddsbehov när de kom. Nu behöver de trygghet. Vi kan ge dem det. Låt oss!

Vänligen rörelsen #vistårinteut

Ämnen

  • Juridik

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kontakter

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732