Skip to main content

Politiker - vi ber er att skyndsamt utreda frågan om amnesti

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2017 23:31 CEST

Rörelsen #vistårinteut har ställt ett krav på amnesti som lyder "Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år." 

I samband med s-kongressen vill vi förtydliga varför vi formulerat kravet på det sättet och hur vi ser på dess innebörd. 

Under lång tid har vi som arbetar och verkar nära ensamkommande barn och unga sett hur de gradvis har brutits ner. Vi har försökt trösta förtvivlade och desperata åldersuppskrivna ungdomar när de har kommit till oss på våra arbeten, i skolan och på boendena. Vi har sett hur barn och unga utan hopp flyttas från HVB-hem, skola och sammanhang. Vi har sett barn fara illa, till och med dö. 

Behovet av att lösa den här situationen blir alltmer akut. Vi är på bristningsgränsen. Barnen också. 

Därför har vi föreslagit en amnesti för barn och unga. Kravet är formulerat utifrån de behov vi ser. Men det är politiker i Sverige som behöver äga frågan och utreda, analysera och ta beslut om hur en sådan amnesti skulle kunna gå till. 

Vi hänvisar till Socialdemokraternas i Växjö skrivelse till regeringen daterad den 4 april där de ber regeringen att se över "hur en amnesti för barn och unga kan se ut och vilka grupper som ska omfattas. 

Vi ber er politiker: gör frågan till er. Börja tänka kring lösningar. 
För de var barn med skyddsbehov när de kom. 

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Kontaktpersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. De ska alltså behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga i Sverige.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera