Pressmeddelande -

Röda Tråden-marschen i Stockholm samlade drygt 3000 personer

Vad är Röda Tråden-kampanjen?
Kampanjen Röda Tråden har initierats av rörelsen #vistårinteut. Vi startade Röda Tråden-kampenjen efter att ha gjort en anmälan om kraftigt ökad psykisk ohälsa bland ensamkommande barn. Röda Tråden-kampanjen handlar om ensamkommande barns och ungas rätt till ett liv. 

Ett liv ska innehålla trygghet, sammanhang och känsla av självvärde. Det ska innehålla förhoppningar om framtiden. Det ska innebära överlevnad men också mer än bara det.

Röda Tråden-marschen 
Den 4 mars inleddes Röda Tråden-marschen runt om i Sverige. Från olika delar av landet vandrade ryggsäckar, innehållande barnkonventionen och symboler för barns liv på flykt. Lördagen den 11 mars nådde ryggsäckarna Stockholm och överlämnades till inbjudna politiker vid en demonstration på Medborgarplatsen.

De politiker som deltog var Christina Höj Larsen, riksdagskvinna och migrationspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, Meriam Chatty, migrationspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ, Anna Rantala Bonnier, gruppledare Feministiskt initiativ Stockholm, Annika Hirvonnen, vice ordförande i justitieutskottet för Miljöpartiet, Max Troendlé, talesperson Miljöpartiet Kalmar, Tess Lorin, talesperson Grön Ungdom, Karin Ernlund, gruppledare Centerpartiet Stockholm, Karin Östring Bergman, Centerkvinnorna i Göteborg, Aron Modig, migrationspolitisk talesperson Kristdemokraterna. 

Anmärkningsvärt är att alla socialdemokrater som vi bjöd in tackade nej och att varken liberaler eller moderater svarade på inbjudan!

Det är svårt att inte börjar fundera över hur våra politiker tänker kring ensamkommande barns och ungas situation eller det faktum att vi professionella går på knäna på grund av den rättsosäkra och inhumana hanteringen av ensamkommande. Ytterligare en sak som vi funderar över är vart all media hade tagit vägen.  

I demonstrationen deltog uppskattningsvis drygt 3000 personer. 

Röda Tråden-kampanjen fortsätter under våren. Nästa anhalt är Göteborg och s-kongressen, där rörelsen #vistårinteut kommer att samlas den 8-12 april. 

Vid lunchtid i lördags inleddes Röda Tråden-marschen från olika startpunkter på Södermalm i Stockholm. Röda Tråden, en kampanj från rörelsen #vistårinteut, vill uppmärksamma ensamkommande barn och ungdomars rätt till trygghet.

Foto: Peter Alpstad

Ahmad Rahimi från Växjö, en av demonstrationens talare, ledde Röda Tråden-marschen längs Götgatan på Södermalm.

Foto: Terese Hansen

Tusentals människor sammanstrålade på Medborgarplatsen för att visa sitt stöd för Sveriges ensamkommande barn och ungdomar. 

Foto: Abbas Rahimi

Hundratals personer samlades vid bland annat Slussen för att delta i Röda Tråden-marschen till stöd för ensamkommande barn och ungdomar. 

Foto: Rune Bergman

Röda tråden-marschen i solidaritet med Sveriges ensamkommande barn och ungdomar engagerade deltagare från hela Sverige. Här passeras Skanstullsbron på väg till Medborgarplatsen. 

Foto: Peter Alpstad

Asta Sjöström och Sharif Moradi hade rest från Sundsvall för att delta i Röda Tråden-marschen i Stockholm. 

Foto: EvaMärta Granqvist 

Helena Lindroos, rörelsens initiativtagare, håller tal. 

Foto: Ian Wennerholm

En av rörelsens grundare, Sara Edvardson Ehrnborg, möter killen som gick genom publiken och skrek rasistiska saker mot scenen. Polisen behövde inte ingripa...Vackert!

Foto: Ulla Andesong

Från vänster: Kinna Skoglund, en av grundarna till rörelsen #vistårinteut, Christina Höj Larsen, Meriam Chatty och Karin Östring Bergman, Centerkvinnor Göteborg

Foto: Ulla Andesong

Christina Höj Larsen, riksdagskvinna och migrationspolitisk talesperson Vänsterpartiet

Foto: Ulla Andesong

Ryggsäckar som symbol för barn på flykt

Foto: Ian Wennerholm

Max Troendlé, talesperson Miljöpartiet Kalmar

Foto: Ian Wennerholm

Aron Modig, migrationspolitisk talesperson, Kristdemokraterna

Foto: Ian Wennerholm

Meriam Chatty, migrationspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ

Foto: Ian Wennerholm

Ämnen

  • Juridik

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. De ska alltså behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga i Sverige.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kontakter

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732