Pressmeddelande -

Stor utvisning planerad till Kabul i morgon tisdag 1/10

I morgon 1/10 väntas ännu en stor utvisning till Kabul, Afghanistan

#vistårinteut kommer löpande uppdatera ett inlägg på Facebook med information om utvisningen. 
Läs mer i inlägget:
https://www.facebook.com/vistarinteut/photos/a.301421646908668/897953917255435/?type=3&theater

Afghanistan har bett om att ingen ska utvisas dit under valtiderna men länder i Europa, inklusive Sverige, har inte hörsammat vädjan.
Information om hur Sverige hanterar tvångsutvisningar har nått TOLONews, Afghanistans största nyhetskanal, vilket betyder att afghaner generellt börjar få mer kunskap om hur västvärlden behandlar flyktingar. 

Vi måste fråga oss..
- Vem vill jag vara?
- Vilket samhälle vill jag leva i? 

#Vistårinteut men #Vistårkvar
#KärlekochKamp
#Viberättar
#Ourstories
#Jagberättar 
#Svarttisdag

Ämnen

  • Juridik

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av drygt 75 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talesperson/contact #vistårinteut
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, "We can't stand it", contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 75 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.

Kontakter

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732