Skip to main content

Tack Miljöpartiet! Ni har läst vårt första krav!

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2017 17:52 CEST

Rörelsen #vistårinteut har sett den psykiska ohälsan växa lavinartat hos ensamkommande barn och ungdomar under det senaste året. Förutom den oro, skräck och psykiska utmattning som uppstår i och med Migrationsverkets rättsosäkra och bristfälliga asylutredningar, extremt långa handläggningstider och åldersuppskrivningar en masse har hundratals ensamkommande mot sin vilja tvingats flytta från kamrater, skola, lärare, familjehem och boendepersonal till asylboenden för vuxna. All tillgänglig expertis vet att det är förödande och direkt kontraproduktivt att rycka bort redan traumatiserade barn och unga från sina sammanhang. 

På grund av den ohållbara situationen har rörelsen #vistårinteut ställt krav på att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

Det är därför glädjande att Maria Ferm och Magnus P. Wåhlin i Smålands-Posten  häromdagen beskriver att "mer behövs" för att ensamkommandes situation ska förbättras. Miljöpartiet ska, enligt skribenterna, försöka se till att "de som fått sin ålder uppskriven eller fyller 18 inte rivs upp från sitt närsamhälle och tvingas flytta, utan kan fortsätta på sin skola och bo kvar i kommunen."

Det räcker inte för att lösa den omöjliga situation ensamkommande barn och unga befinner sig i; de var barn med skyddsbehov när de kom och även om många skrivits upp i ålder eller fyllt 18 har de fortfarande skyddsbehov. Men det är kanske en början på ett samtal kring hur Sverige ska lösa situationen.  

Ytterligare en åtgärd som vi hoppas att Miljöpartiet också öppnar upp för, är att frysa alla utvisningar av ensamkommande barn och unga. I och med det skulle regeringen kunna göra en fullständig genomlysning av vad som gått fel i myndighetsutövningen. Det vore hedervärt och skulle återupprätta Miljöpartiets (och regeringens) trovärdighet. 

Vi citerar Miljöpartiet i Norrtälje: 
"Det är vår förbannade plikt att se till att bygga det här landet för de utmaningar som väntar oss, och se till att vi har resurserna för att ta hand om barn och unga.

Vi har inte tid att vänta.
Vi har inte tid att vänta på att IS senapsgas ska fylla barns lungor.
Vi har inte tid att vänta på att Victor Orban ska fortsätta fängsla oskyldiga migranter.
Vi har inte tid att vänta på att fler ska drabbas av psykisk ohälsa.
Vi står inte ut, men vi slutar aldrig kämpa" (Norrtälje tidning). 

Spridda citat ur Miljöpartiets partiprogram: 
"Vi ska möta människor med möjligheter, inte murar." 
"Medmänsklighet och solidaritet är universellt. Alla ska omfattas av de mänskliga rättigheterna och flyktingar ska garanteras en rättssäker asylprocess i Sverige."
"Vi är stolta över att vara det mest öppna partiet när det gäller migration."
"Sverige ska vara en fristad från förföljelse, tortyr och krig.”
(ur Miljöpartiets partiprogram - 6.6 Migration)

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Kontaktpersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. De ska alltså behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga i Sverige.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera