Gå direkt till innehåll
Vår syn på MP:s partistyrelses förslag om ensamkommande barn och unga

Pressmeddelande -

Vår syn på MP:s partistyrelses förslag om ensamkommande barn och unga

Rörelsen #vistårinteut befinner sig på Miljöpartiets kongress för andra dagen. Vi är här för att driva frågan om amnesti för Sveriges ensamkommande barn och unga. 

Ett ändringsyrkande på motion 10.1 är särskilt intressant för oss eftersom det handlar om att ge amnesti, det vill säga permanent uppehållstillstånd, för ensamkommande som varit i Sverige i mer än ett år.

Partistyrelsen har lagt ett nytt förslag
Miljöpartiets partistyrelse har under det senaste dygnet lagt ett nytt förslag vad gäller motion 10.3 som i sin grund behandlade frågan om ensamkommande barn och unga: "att MP verkar för att de som kom till Sverige som ensamkommande barn år 2015 ska få möjlighet till uppehållstillstånd."

Två olika motioner - praktik och ideologi
Just nu ligger det alltså två förslag i två olika motioner; ett där Miljöpartiet kan rösta igenom ett förslag som partistyrelsen anser att partiet skulle kunna få parlamentariskt stöd för, och ett som är mer ideologiskt och som handlar om att återupprätta Miljöpartiet som en stark företrädare för mänskliga rättigheter. Vi vill poängtera att det inte finns något som säger att partiet inte skulle kunna få parlamentariskt stöd för det senare; en amnesti. 

Partistyrelsen vill ställa förslagen mot varandra
Enligt kongresskansliet vill partistyrelsen ställa förslagen mot varandra och kommer att fråga ombuden i plenum om man kan tänka sig att gå med på detta. Det vore olyckligt eftersom det ger en signal till partiet att man kliver av det visionära och ideologiska politiska arbetet. 

Rörelsen #vistårinteut är försiktigt optimistiska över att Miljöpartiet verkar ha insett den ohållbara situationen för ensamkommande barn och unga som råder idag. Vi är också nöjda med att förslaget i nuläget är separerat från förslaget om amnesti. Det skulle ge en nödvändig skjuts framåt i arbetet för att återupprätta Sverige som humanitär stormakt. Men vi är kritiska till att partistyrelsen på det här sättet försöker gå förbi sitt eget parti, sitt ungdomsförbund och inte minst en hel folkrörelses krav på politisk vilja och tydlighet. 

Rörelsen #vistårinteut kommer att fortsätta driva våra tre krav 

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Partistyrelsen förslag, om det går igenom, förutsätter att vårt krav nummer 2 blir uppfyllt. Annars kommer fler ensamkommande barn och unga tvångsutvisas på samma sätt som Amin riskerar att bli på tisdag. 

Ämnen

Taggar


Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Kontaktpersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Presskontakt

Kinna Skoglund

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732