Pressmeddelande -

Åldersuppskriven ungdom satt i förvar i väntan på deportation till Kabul

Rörelsen #vistårinteut har kännedom om att en åldersuppskriven pojke ska flyttas från förvaret i Märsta till förvaret i Åstorp idag torsdag eller i morgon fredag för vidare deportation till Kabul, troligen i början på nästa vecka.

Talibaner tog sonen istället för dottern
Pojkens pappa var skyldig talibaner pengar. Han försvann spårlöst när pojken var 8 år. Talibanerna hotade därefter mamman i familjen och försökte få henne att ge bort dottern. Mamman vägrade och gav istället bort pojken. Efter att pojken lyckades fly från talibanerna försköt mamman honom; med all sannolikhet för att hon ville skydda sitt och dotterns liv. 

Anlände till Sverige som barn med skyddsbehov
Afghanistan är ett utpräglat klansamhälle vilket innebär att om en familjemedlem hamnar i konflikt med till exempel talibaner betyder det att varje medlem i familjen är lovligt byte tills talibanerna har upprättat sin klans heder. Därför var pojken tvungen att fly för sitt liv. Han anlände till Sverige 15 år gammal sommaren 2015 och fick sitt första avslag hösten 2016. I Vid avslaget blev han uppskriven i ålder med tre år. I och med åldersuppskrivningen blev han av med sin plats på det HVB-hem han bodde på. Efter att ha tagit sig till HVB-hemmet och där skurit sig själv tillkallade personalen polis. Han hämtades, blev sprejad med pepparsprej och handfängslad för att därefter bli portad från HVB-hemmet.  

Efter att ha fått sitt tredje avslag gick pojken under jorden, blev upptäckt och tagen av polis och satt i förvar. Han har suttit i förvar i över en månad och är i mycket dåligt psykiskt skick.

Personen som berättat för oss är ideellt familjehem för pojken. Hen är beredd att tala med media.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Juridik

Kategorier

  • amnesti
  • ensamkommande
  • åldersuppskrivning
  • mänskliga rättigheter

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Kontaktpersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Presskontakt

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732