Pressmeddelande -

Många vill bygga Nya Karolinska Solna


Det finns ett mycket stort intresse bland ledande europeiska investerare och byggbolag att finansiera, bygga och förvalta det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Under fredagen kommer över 200 representanter för svenska och utländska företag till ett informationsmöte på Arlanda om OPS-upphandlingen.


Informationsdagen på Arlanda, som arrangeras av Nya Karolinska Solna-förvaltningen, NKS, utgör den formella starten på Landstingets upphandlingsprocess. Marknadsaktörerna får då vid ett och samma tillfälle den första informationen om upphandlingsprocessen, en så kallad informationspromemoria som översiktligt presenterar projektet och den process som nu startar. Investerare och byggbolag från Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland och Frankrike är representerade. Upphandlingen annonseras också i EU:s officiella tidning, EUT.


”Det är förstås glädjande att vi fått så stort gensvar på vår inbjudan till informationsdagen. Många stora aktörer inom bank-, investerings- och byggsektorn är på plats. Nya Karolinska Solna ses som ett prestigeprojekt ute i Europa och det är många som vill vara med”, säger Lennart Persson, förvaltningsdirektör för NKS.


Upphandlingen av Nya Karolinska Solna sker genom en så kallad OPS-upphandling (offentlig-privat samverkan), som innebär att det blir ett privat konsortium som kommer att stå för utformning, byggnation, finansiering och förvaltning av sjukhusbyggnaden. Landstinget kommer att hyra sjukhusfastigheterna under minst 30 år. I avtalet kommer att regleras hur ägandet därefter kommer att övergå till landstinget.


Upphandlingsprocessen ska vara klar våren 2010 då ett avtal ska tecknas med utvalt konsortium. Byggstart för sjukhusfastigheten sker kring årsskiftet 2010/11. Upphandlingen omfattar inte den sjukvård, utbildning och forskning som ska bedrivas på Nya Karolinska Solna.


”Genom OPS-upphandlingen säkerställer vi att den beslutade kostnaden på 14,1 miljarder kronor inte överskrids och att sjukhuset står klart i tid i slutet av 2015. Vi i landstinget koncentrerar oss på att innehållet i sjukvården och forskningen ska vara i absolut världsklass”, säger Lennart Persson.

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • nya karolinska solna
  • universitetssjukhus

Regioner

  • Stockholm

Nya Karolinska Solna är Sveriges nya toppmoderna universitetssjukhus som skall byggas i anslutning till Karolinska Institutet. Sjukhuset planeras stå klart i slutet av 2015. Projektet drivs av Nya Karolinska Solna-förvaltningen, en del av Stockholms läns landsting.

Kontakter

Nedjma Chaouch

Presskontakt Presschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 131 48