Pressmeddelande -

Svensk-brittiskt konsortium bygger nya Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm

Stockholms läns landstingsfullmäktige beslutade i dag att det blir ett konsortium bestående av svenska Skanska och brittiska Innisfree som ska uppföra det nya Karolinska universitetssjukhuset i Solna (NKS). Samarbetspartner för servicetjänster är Coor Service Management.

Byggnaden är utformad av Tengbom arkitekter och är en utveckling av den grunddesign som formgavs av White arkitekter, kallad Forum Karolinska.

Byggkostnaden för det nya universitetssjukhuset uppgår till 14,5 miljarder kronor. I det så kallade OPS-avtalet ingår även servicetjänster för driften av fastigheten fram till år 2040 med möjlighet till förlängning i ytterligare 15 år.

Byggstart beräknas ske under sommaren 2010 med ambitionen att den första patienten ska tas emot i december 2015.

Det nya universitetssjukhuset skapas för att bedriva framtidens sjukvård, forskning och utbildning i nära samverkan med Karolinska institutet, andra universitet och life science-industrin.

Förutom byggnationen av ett helt nytt och toppmodernt universitetssjukhus tog dagens landstingsfullmäktige även ställning till ett övergripande verksamhetsinnehåll i det nya sjukhuset. Patientvården ska organiseras i medicinska teman.

– Detta är en stor dag. Med det nya Karolinska i Solna tar vi ett stort steg in i framtidens sjukvård. Vi har tecknat ett långsiktigt avtal som minimerar risker för förseningar och fördyringar för skattebetalarna. Det ger landstinget och skattebetalarna största möjliga trygghet, säger Catharina Elmsäter-Svärd (M), landstingsstyrelsens ordförande och finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

– Efter nära tio års förberedelser har vi nu fattat ett historiskt beslut. Nu skapar vi ett av världens modernaste universitetssjukhus för sjukvård, forskning och utbildning. Det har varit ett noggrant och omfattande arbete med ett brett stöd och medverkan från många delar av landstinget, säger Stig Nyman, FoUU-utskottets ordförande och biträdande finanslandstingsråd (Kd).

Inbjudan till presskonferens och informationsmöte:

Stockholms Läns Landsting och Skanska presenterar dagens beslut och projektet Nya Karolinska Solna vid följande möten:

Presskonferens för media: tisdagen den 4 maj kl 14:45 i Stockholmssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm.

På presskonferensen medverkar bl a landstingsråden Catharina Elmsäter-Svärd (M) och Stig Nyman (KD), Nya Karolinska Solnas förvaltningsdirektör Lennart Persson, Skanskas VD och koncernchef Johan Karlström samt Mats Jönsson, VD Coor Service Management.

Fördjupat informationsmöte för media och finansmarknad: onsdagen den 5 maj kl 08.30 i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. På mötet medverkar bl a företrädare för Stockholms Läns Landsting och Skanskas VD och koncernchef Johan Karlström och ekonomi- och finansdirektör Hans Biörck.

För mer information:

Finansroteln, Stockholms läns landsting

Caroline Karlsson Pressekreterare för Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Tfn: 070 737 41 26
e-post: caroline.karlsson@politik.sll.se

Landstingsstyrelsens förvaltning

Anders Fridell Presschef
Tfn:070 737 42 02
e-post: anders.fridell@sll.se

Projektbolaget

Peter Gimbe Presschef  Skanska
Tfn: 010 448 88 38
e-post: peter.gimbe@skanska.se

Åsvor Brynnel Kommunikationschef Coor Service Management
Tfn: 08 553 954 04
e-post: asvor.brynnel@coor.com

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • universitetssjukhus
  • nya karolinska solna
  • ops

Regioner

  • Stockholm

Nya Karolinska Solna är Sveriges nya toppmoderna universitetssjukhus som skall byggas i anslutning till Karolinska Institutet. Sjukhuset planeras stå klart i slutet av 2015. Projektet drivs av Nya Karolinska Solna-förvaltningen, en del av Stockholms läns landsting.

Kontakter

Nedjma Chaouch

Presskontakt Presschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 131 48

Relaterat innehåll