Pressmeddelande -

100 000 kronor till Ungdomsfullmäktige i Nyköping och Katrineholm

Ungdomsfullmäktige i Nyköping och Katrineholm har från Ungdomsstyrelsen beviljats statliga medel motsvarande 100 000 kronor för att utveckla den kommunala ungdomspolitiken. Pengarna ska användas till ett regionalt samverkansprojekt kring ungdomspolitiska frågor. Tanken är att ungdomar från de båda kommunerna under lite drygt ett års tid ska hitta former för ett regionalt samarbete och därigenom kunna ta lärdom och få inspiration av varandra. Detta ska ske i form av en större fokusträff under hösten 2006 för de båda kommunernas ungdomsfullmäktigen, gemensamma tematiska arbetsgruppsträffar samt till våren 2007 en stor regional träff för ungdomar och politiker från hela Södermanland. Det kommer även att satsas extra på utbildning för de ungdomar som engagerar sig i sin kommuns ungdomsfullmäktige. Målet med projektet är att sätta ungdomspolitiken i rampljuset och föra upp de ungdomspolitiska frågorna högre upp på den kommunala politiska agendan. Ungdomsfullmäktige i Nyköping och Katrineholm vill också få till stånd en mer aktiv diskussion kring hur man i större utsträckning kan engagera ungdomar i olika samhällsfrågor. För övriga upplysningar hänvisas till Sara Eriksson, Samordnare 0155-24 89 36 Peter Juterot, Ungdomssekreterare 0150-570 17

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Södermanland

Kontakter

Palaemona Mörner

Presskontakt Kommunikationschef 0155-24 83 89

Lars-Göran Bergman

Presskontakt Pressredaktör 0155-24 80 02