Pressmeddelande -

950 personer jobbar med turism i Nyköping950 personer jobbar med turism i Nyköping - Branschen omsatte 1,12 miljarder 2009

I Nyköping har hotellens omsättning ökat från 241 miljoner kronor 2008 till 257 miljoner 2009 och antalet hotellövernattningar från 175 000 till 199 000. Privatpersoners övernattningar har ökat med hela 50 procent sedan året innan. Det framgår av den turismekonomiska undersökningen som genomförts för Nyköping 2009. Som helhet omsatte besöksnäringen i Nyköpings kommun 1,12 miljarder kronor under 2009 och sysselsatte 950 personer.

Resultatet visar att omsättningen liksom i övriga Sverige minskat något. Jämför man med 2002 har omsättningen dock nästan fördubblats i Nyköping.
- De stora ökningarna beror främst på flygtrafiken på Skavsta och följdeffekterna av detta för Nyköpings kommun, skriver Lars Paulsson, Resurs AB, som utfört undersökningen på uppdrag av Nyköpings kommun.

Hotellövernattningarna har ökat mycket de sju senaste åren och den
stora ökningen 2008 beror på ett nytt hotell vid Skavsta flygplats.
De flesta som övernattat på hotell i Sverige 2009 kommer från Norge, Tyskland, Danmark, Storbritannien, Finland, USA, Nederländerna, Italien, Frankrike och Spanien. Av undersökningen framgår att Skavsta hade 2,5 miljoner passagerare 2009 och att flygplatsen är Sveriges tredje största sedan man passerat Sturup 2003.

Under 2009 hade Nyköping 795 årsanställda inom besöksnäringen. Det motsvarar sysselsättning för cirka 950 personer. Det är en minskning med 25 personer sedan året innan som förklaras av finanskrisen och det minskade affärsresandet under 2009. Däremot har skatteintäkterna för kommunen från besöksnäringen ökat från 85 miljoner 2008 till 87 miljoner kronor 2009. Mest pengar och mest sysselsättning innebär det för Nyköping att turisterna spenderar resurser på transporter 44 procent, shopping 17 procent, restaurang 15 procent och logi 13 procent.

Trender inom besöksnäringen enligt TEM:
- Vi gör hellre flera längre övernattningsresor än få korta.
- Resan blir kortare – mer weekendresor eller kortveckosemester.
- Vi kräver större innehåll i resan – mer att göra.
- Vi kräver större tillgänglighet – kortare tid att ta oss till resmålet.

Läs mer i den bifogade TEM-undersökningen.

För mer information om besöksnäringen i Nyköping kontakta
turismutvecklare Josefina Höglin, tfn 73 – 773 77 87

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Nyköping

Kontakter

Palaemona Mörner

Presskontakt Kommunikationschef 0155-24 83 89

Lars-Göran Bergman

Presskontakt Pressredaktör 0155-24 80 02