Pressmeddelande -

Gemensam Vision 2030 för Nyköping – Oxelösund

Nu går kommunerna Nyköping och Oxelösund vidare i sitt samarbete. Kommunledningarna har tillsammans med representanter för näringslivet tagit fram ett förslag till gemensam Vision 2030 för Nyköping – Oxelösund. Ett förslag som de båda kommunstyrelserna föreslås ställa sig bakom. - Ytterligare samarbete skulle gynna tillväxten i regionen, slår kommunalråden Benita Vikström, Oxelösund och Göran Forssberg, Nyköping, fast. Vi utgår ifrån att vi drar fördelar av varandras tillväxt där 1+1=3. Går hamnen bra är det bra för Nyköping, går Skavsta bra är det bra för Oxelösund. - På samma sätt gynnar en utbyggd infrastruktur båda kommunerna. Ostlänken är ett sådant exempel, fortsätter de. Av dessa skäl har Nyköping/Oxelösund utvecklat en framtidsbild som skapar förutsättningar för tillväxt i regionen. Framtidsbilden omfattar samhällsutvecklingen i regionen när det gäller infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, markanvändning, boende, affärscentra och upplevelser. Förslaget till Vision 2030 för Nyköping - Oxelösund: Kommunerna Nyköping och Oxelösund är en integrerad region som har vuxit kraftigt och är bland de 20 största i landet. Genom denna samverkan har vi en gemensam marknad för bostäder, näringsliv och arbetsmarknad. Vi är en del av ett heltäckande och effektivt nätverk av infrastrukturstråk (av järnvägar, vägar, flygplats och hamn) inom vilket en stor del av tillväxten sker. Vår hamn och flygplats är bland de tre största i Sverige. Vårt näringsliv växer och gör kreativa affärer på gods- och persontransporter. Det är således gott om företag inom logistik, storlager, turism och upplevelser. Vi är en dynamisk MÖTESPLATS, en motor i samhällsutvecklingen, där idéer och kreativitet omsätts till snabba resultat bl a som nyskapare inom kultur och upplevelser. Ett antal mål har formulerats för 2010. Några exempel är: - Befolkningen i Nyk/Oxd har ökat med 3 000 personer. - Antalet arbetstillfällen har ökat med 2 000 inom framförallt Material – Personbefordran - samt Upplevelse - branscherna - Antalet bostäder har ökat med minst 1 500 Nyköping och Oxelösund har en lång tradition av samverkan i olika frågor; Gymnasieskola, räddningstjänst, näringslivsbolag etc. Ett antal nya verksamheter utreds nu för ytterligare samarbete; Lönehantering, gemensam inköpsavdelning, gemensamt bredbandsnät, gemensamt bolag för avfallshantering är några exempel. Vision 2030 kommer nu att utgöra underlag för respektive kommun när man planerar de närmaste åren. Frågor om Vision 2030 för Nyköping – Oxelösund, kontakta kommunalråden Benita Vikström tfn 0155 – 381 02 eller Göran Forssberg, Nyköping tfn 070 – 644 56 46.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Södermanland

Kontakter

Palaemona Mörner

Presskontakt Kommunikationschef 0155-24 83 89

Lars-Göran Bergman

Presskontakt Pressredaktör 0155-24 80 02