Pressmeddelande -

Kommunens ekonomi förbättras

Ekonomin för Nyköpings kommun är på väg att bli bättre. Prognosen för 2005 beräknas ge ett balanserat resultat på plus 3,3 miljoner kronor. Det är en förbättring med 2,4 miljoner kronor jämfört med halvårsbokslutet. De största förbättringarna redovisas inom verksamheterna barn, utbildning och kultur. Något sämre är prognosen för verksamheterna inom Vård och Omsorg, där divisionen beräknar ett underskott på 12 miljoner kronor. Enligt budget 2005 ska Nyköpings kommun redovisa ett överskott på ca 14 miljoner kronor vid årets slut. Återstår alltså 11, 5 milj för kommunens verksamheter och nämnder att arbeta in. Verksamheternas nettokostnader ligger i Nyköpings kommun på drygt 1,8 miljarder kronor.

Ämnen

  • Politik

Presskontakt

Palaemona Mörner

Presskontakt Kommunikationschef 0155-24 83 89

Lars-Göran Bergman

Presskontakt Pressredaktör 0155-24 80 02