Pressmeddelande -

Nyköpings kommun upphandlar stöd för drabbade av hot och våld

Nu upphandlar Nyköpings kommun verksamheten med stödinsatser för de som
drabbas av hot och våld i nära relation.

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i februari att verksamheten som idag till
viss del bedrivs på ideell basis av organisationen Mira ska upphandlas.

- Orsaken till upphandlingen är att kommunens roll blivit tydligare och att man
måste kunna erbjuda alla som utsätts för hot och våld i nära relation stödverk-
samhet, säger Göran Hagberg, ordförande i nämnden. Den tydligaste vinsten
med upphandlingen är att alla som utsätts för hot och våld i nära relation kommer
att ha någon att vända sig till.
Detta innebär exempelvis att missbrukande kvinnor och män och samkönade relationer
kommer att kunna erbjudas stödverksamhet och tillfälligt boende.
Alla som har intresse av att driva verksamheten kan med hjälp av upphandlingsunderla-
get erbjuda sina tjänster.

- Vi hoppas givetvis att de som kan och har erfarenhet av liknande verksamhet
deltar i upphandlingen, säger Göran Hagberg. Vi hoppas att många visar intresse
för upphandlingen så att vi kan erbjuda det bästa stödet till våra drabbade invå-
nare.
Underlaget till upphandlingen ligger nu ute på www.nykoping.se under rubriken ”Aktu-
ella upphandlingar”.

För mer information om upphandlingen kontakta Göran Hagberg, social- och arbets-
marknadsnämnden, tfn 073 – 773 79 98 eller Viveca Kittredge, nämndansvarig tjänste-
man, tfn 073 – 773 77 24.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • nyköping
  • nyköpings kommun

Regioner

  • Nyköping

Kontakter

Palaemona Mörner

Presskontakt Kommunikationschef 0155-24 83 89

Lars-Göran Bergman

Presskontakt Pressredaktör 0155-24 80 02