Pressmeddelande -

Stor förbättring av företagsklimatet i Nyköping

Nyköping klättrar 54 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking 2010 av före-
tagsklimatet i Sveriges kommuner. Företagarna tycker att kommunens service
till företagen blivit bättre och Nyköping har fått bättre resultat inom de flesta
områden.


Nyköping klättrar från plats 203 till 149 av landets 290 kommuner. Det framgår av Svenskt
Näringslivs undersökning av företagsklimatet i Nyköping 2009.
Företagarna tycker att attityderna till företagande blivit bättre bland kommunpolitiker och kommunala tjänstemän. Allmänheten har också fått en positivare inställning till företagande om man jämför med året innan.


- Nyköpings kommun som arbetat hårt för att förbättra företagsklimatet är värda en bra placering, säger Tell Melander, Företagarna i Nyköping. Näringslivet och kommunen har nu beslutat om en gemensam strategi för näringslivsfrågor och när vi kommer igång med detta gemensamma arbete är jag övertygad om att Nyköping kommer att ligga bland Sveriges 50 främsta när det gäller företagsklimatet.
Dialogen mellan företag och kommunledning och kommunens information till företagen har fått en rejäl skjuts åt rätt
håll enligt företagarna. 2008 var det inte godtagbart men förra året blev resultatet klart godtagbart.


- I Nyköpings kommun har en rad tjänstemän jobbat hårt för att förbättra företagsklimatet, säger kommunstyrelsens
ordförande Jan Carle. Det känns mycket bra att arbetet gett resultat och att företagarna trivs bättre i Nyköping.
Tillgången på kompetent arbetskraft har också förbättrats det senaste året och är nu godtagbart.
Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i Nyköpings kommun har ökat från 3,0 till 3,3 för företagarna, där
3 är godtagbart och 4 är bra. Företagarna i Nyköping tycker att företagsklimatet i landet liknar klimatet i Nyköping och
ger betyget 3,4 till Sverige.


- I flera år har vi fokuserat på att göra det bättre för företagarna i Nyköping, säger Ann-Margreth Karlsson, chef för
kommunens enhet Näringsliv och tillväxt. Enkätsvaren visar ju också att vi blivit bättre på nästan alla områden. Med
den nya gemensamma näringslivsstrategin känns det verkligen att vi är på rätt väg när det gäller företagsklimatet i
Nyköping.
Av enkätresultatet framgår att politikerna i allmänhet tycker att företagsklimatet i Nyköping och Sverige blivit bättre
jämfört med förra året.
Enkäten visar att företagarnas syn på kommunens service blivit mer positiv, liksom synen på kommunens tillämpning
av lagar och regler, upphandling och konkurrens från kommunen. Dialogen mellan företag och kommunledning samt
kommunens information till företagen har blivit bättre.
Av företagarna som svarat på enkäten har 34 procent träffat eller lyssnat på en tjänsteman, 32 procent är leverantö-
rer till kommunen och 42 procent har haft kontakt i tillståndsfrågor.
Av de övriga kommunerna i Sörmland ligger Trosa fortfarande mycket bra till på en fjärde plats. Gnesta kommer på
plats 128, Nyköping 149, Eskilstuna 152, Strängnäs 155, Vingåker 159, Katrineholm 225, Flen 263 och Oxelösund 268.


Nyköping och Vingåker är ett par kommuner som klättrat mest i landet.
Bäst företagsklimat i Sverige har Solna, Vellinge, Sollentuna och Trosa.
För mer information om Nyköpings arbete med att förbättra
företagsklimatet kontakta Ann-Margreth Karlsson, tfn 073 – 773 76 76

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • nyköping
  • nyköpings kommun

Regioner

  • Nyköping

Kontakter

Palaemona Mörner

Presskontakt Kommunikationschef 0155-24 83 89

Lars-Göran Bergman

Presskontakt Pressredaktör 0155-24 80 02