Pressmeddelande -

Storsatsning på folkhälsa i Nynäshamn: första resultaten.

Härmed inbjuds du att närvara vid en pressträff som sker i Kommunhuset i Nynäshamn, Stadshusplatsen 1, Tidsdag 30 maj, klockan 10:30. En del i Nynäshamns folkhälsosatsning är rökavvänjning. En tidig insats inom ramen för kampanjen var rökavvänjningskurser. Resultat från dessa redovisas på en pressträff med kommunstyrelsens ordförande Ilija Batljan, överläkare Hans Gilljam, enhetschef för Tobaksprevention, Centrum för folkhälsa (SLL). För anmälan och ytterligare upplysningar, kontakta: Lena Hentschel, 08-520 681 73, 070-648 54 10

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm

Relaterade event