Gå direkt till innehåll
Träkojor i Årstabergsparken
Träkojor i Årstabergsparken

Pressmeddelande -

Landskapsnominering till Nyréns för Årstabergsparken

Sveriges Arkitekter har idag presenterat de nominerade i priset för bästa landskapsarkitektur. Nyréns Arkitektkontor nomineras för sitt arbete med Årstabergsparken i Stockholm. Nyréns har sedan 2013 haft uppdraget att göra en ny bergspark av de naturmarksytor som blivit över efter att bebyggelsen tagit sitt. Ytorna var splittrade och de branta bergen gjorde dem svåra att nå. Ambitionen har varit att tillgängliggöra parken och skapa en tydligare orientering med en variation av mötesplatser och funktioner. Parken har många olika målgrupper och alla kan finna sitt. Från ordnade lekplatser och skogskojor till utsiktstorn, skyddande skärmtak, lugna platser – och höghus för tornseglare.

”Att vara en av de nominerade för bästa landskapsarkitektur är verkligen ärofyllt. Årstabergsparken är ett speciellt uppdrag på många sätt, inte minst med tanke på dess storlek. Vi är många på Nyréns som varit involverade under årens lopp och vi har tillbringat mycket tid på platsen. Jag tror delvis att det har varit en framgångsfaktor för slutresultatet" berättar Petra Lindeqvist, uppdragsansvarig landskapsarkitekt, Nyréns Arkitektkontor.

”Det är jätteroligt att den fina Årstabergsparken nominerats till Landskapspriset! Genom en mycket god utformning har parkens olika spridda delar länkats samman. Parken ger möjlighet till både fri lek och naturupplevelser och är ett omväxlande och bra komplement till den täta staden på kajen. Vi hoppas att det blir en uppskattad och använd plats" säger Britt Berntsson, ansvarig landskapsarkitekt Exploateringskontoret Stockholms stad, som är beställare till parken.

Vinnaren av Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur utses i samband med Arkitekturgalan den 10 mars 2020 i Stockholms Konserthus.

”De tidiga analyserna visade att det var stor brist på vistelseytor, inte minst för förskolebarn. Med facit i hand är jag riktigt stolt över vad vi tillsammans med vår beställare lyckats med. Jag hoppas att både stockholmare och mer långväga besökare tar sig till parken och klättrar upp i utkikstornet som verkligen är något extra”, säger Bengt Isling, uppdragsansvarig landskapsarkitekt på Nyréns Arkitektkontor.

Tävlingsjuryns uttalande om nomineringen: En detaljrik park på den otillgängliga naturmark som blev över när Liljeholmen och Årstadal exploaterades. ”Den vackra naturen utvecklas utan att dess karaktär går förlorad”, skriver juryn, som betonar ekologiska vinster som insektshotell. Samtidigt tar juryn upp barnperspektivet – ”parken på berget kompenserar en brist på grönska och lek i stadsdelarna nedanför”.

Kontaktpersoner:
Petra Lindeqvist, landskapsarkitekt Nyréns, 08-698 43 20, petra.lindeqvist@nyrens.se
Bengt Isling, landskapsarkitekt, Nyréns, 08-698 43 68, bengt.isling@nyrens.se
Carin Lembre, presskontakt Nyréns, 08-698 43 12,carin.lembre@nyrens.seRelaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Med människan i centrum och platsen som utgångspunkt skapar vi hållbar arkitektur. Vi jobbar samskapande nära våra olika kompetenser och beställare. Vi kombinerar djup erfarenhet med nyfikenhet och ett utforskande arbetssätt. Det är livet som ska levas på platsen som är ledstjärnan i vårt arbete.

Kontakter

Carin Lembre

Carin Lembre

Presskontakt Affärschef med ansvar för kommunikation 070-459 43 12

Med människan i centrum och platsen som utgångspunkt skapar vi hållbar arkitektur.

Tillsammans skapar vi framtidens arkitektur!

Nyréns är ett Stockholmsbaserat arkitektkontor, verksamheten bildades av arkitekten Carl Nyrén 1948. Tidigt anställdes inredningsarkitekter jämte arkitekter och byggnadsingenjörer. Med tiden har verksamheten utökats med landskapsarkitektur, stadsbyggnad, byggnadsantikvarier samt modellverkstad, visualiserare och ljusdesigner. Idag är vi ett 70-tal medarbetare på Södermalm. Vi är stolta över att vara ett medarbetarägt arkitektkontor.

Med människan i centrum och platsen som utgångspunkt skapar vi hållbar arkitektur. Vi jobbar samskapande nära våra olika kompetenser och beställare. Vi kombinerar djup erfarenhet med nyfikenhet och ett utforskande arbetssätt. Det är livet som ska levas på platsen som är ledstjärnan i vårt arbete.

Carl Nyrén – ljusets och enkelhetens mästare

Carl Nyrén var en ledstjärna under flera epoker under sin långa karriär. Han har kallats en ljusets och enkelhetens mästare och har satt stora avtryck inom svensk arkitektur. Villa Nyrén, Västerortskyrkan, Stockholms Sparbank, Vitlycke museum och Balderskolan är några av hans mest kända projekt. Vi som arbetar på Nyréns idag förvaltar och utvecklar Carls arv och för Nyréns in i framtiden.

Nyréns Arkitektkontor
Magnus Ladulåsgatan 63
118 27 Stockholm
Sverige