Pressmeddelande -

Steve Messam till Yellowbox

Välkommen till Yellowbox i Sättra som har privilegiet att presentera:

Steve Messam – Forma Landskapet
En Föreläsning i Yellowbox i Sättra på Öland
Kl. 13:30 -15.30
Onsdag 18 Maj 2011


Steve Messam ser på möjligheterna att utforska och ta till vara
landskapets tillgångar genom kulturella interventioner som leder till
att invånare och besökare gemensamt skapar modeller för ansvarsfull
och hållbar turism.

Steve Messam är konstnär och curator från Cumbria i Norra England. Han
presenterar platsspecifika installationer som visuellt förstärker
miljöer på landsbygden. Flera av hans verk omfattar historiska minnen
och övergiven arkitektur som gör att vi uppfattar den bekanta miljön
på ett nytt sätt. Han för dialoger kring miljöns rumslighet: samspelet
mellan konst och publik, estetikens roll och den fysiska upplevelsen.

Läs mer om projekten
www.fredsblog.co.uk
http://www.dott07.com/go/designcamp

Läs mer på hemsidan. www.stevemessam.co.uk

Anmäl dig till Helle Kvamme hellekvamme@gmail.com
Eller ring 072-3018608 www.yellowbox.yes.com

Relaterade länkar

Ämnen

  • Design

Yellowbox

Internationell mötesplas för konstnärer och musiker. Här ska man kunna komma för att söka inspiration till nya verk och hitta nya kreativa samarbeten. Via kultur vill vi stärka lokala och internationella band och samtidigt verka för hållbar utveckling på landsbygden.

www.hellekvamme.se

www.yellowboxyes.se