Pressmeddelande -

Nyx Security tecknar sitt andra stora samarbetsavtal på kort tid – ger Nordic Alarms kunder tillgång till innovativ säkerhetslösning

De båda svenska säkerhetsföretagen Nyx Security och Nordic Alarm har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal. Med den nya överenskommelsen får samtliga Nordic Alarms kunder i Sverige tillgång till Nyx innovativa säkerhetslösningar baserade på intelligent kameraövervakning och videoanalys av händelseförlopp i realtid.

Nyx Security tillhandahåller sin innovativa säkerhetslösning baserad på intelligenta kameror och videoanalys av händelseförlopp i realtid till samtliga Nordic Alarms kunder i Sverige. Nordic Alarm är en ledande leverantör av högsäkerhetssystem för främst polis, försvar och kriminalvård, men även till detaljhandeln och bensinbolagen.

Strategiska samarbeten med starka säkerhetsaktörer på den svenska marknaden är grunden för vår snabba tillväxt. Jag är särskilt glad över att få till ett avtal med Nordic Alarm som har ett mycket gott rykte inom verksamhetsstödjande system med god driftsekonomi, säger Tomas Eriksson, VD, Nyx Security.

Nyx egenutvecklade och världsledande säkerhetslösning med kamerabevakning i realtid kommer att ytterligare stärka vårt tjänsteerbjudande inom detta område, till gagn för våra kunder, Samarbetet med Nyx Security är en viktig del i vår strategi att fortsätta vara i framkant inom kamera bevakning, säger Johan Nätterholm, VD, Nordic Alarm.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Eriksson, VD, Nyx Security

Telefon: 070-351 25 35

Epost: tomas.eriksson@nyx.se

 

Andreas Johansson Österberg

Grundare, utvecklingschef, Nyx Security

Telefon: 0240-406 520

Epost: andreas.johansson@nyx.se

 

Ämnen

  • Säkerhet

Nyx Security är ett snabbväxande svenskt säkerhetsföretag som tillhandahåller innovativa säkerhetslösningar och bemannade kameracentraler baserade på egenutvecklad och världsledande intelligent videoanalys av händelseförlopp i realtid. Kunderna finns inom branscher som bank, handel, bensinstationer, transport, fastigheter, industri, bygg, marinor, samt kommuner och andra offentliga verksamheter.

Nyx högteknologiska säkerhetslösningar inkluderar bl a intelligenta kameror som i realtid kan läsa av avvikande händelseförlopp, t ex intrång, eld, vattenläckage eller avvikelser från rutter och processer, och då larma operatörer som beslutar om påföljande åtgärder. Systemen möjliggör effektiv dygnet runt-bevakning året om till en låg kostnad och förebygger och dokumenterar skadegörelse, stölder och olyckor. Nyx Security grundades 2001 och blev 2008 Sveriges första auktoriserade kameracentral med visuell bevakning i realtid. Se www.nyxsecurity.com

Presskontakt

Per Sunnemark

Per Sunnemark

Presskontakt VD +46 771 42 42 00
Andreas Johansson Österberg

Andreas Johansson Österberg

Presskontakt Grundare +46 771 42 42 00

Relaterat material