Pressmeddelande -

Gävleborg i topp vad gäller tillgänglighetsdeklarerade lokaler på Internet

Kan jag komma in med rullstolen i lokalen med eller utan assistent? Går det bra med rollator? Är belysningen bra? Är översta och nedersta trappstegen kontrastmärkta? Finns det trappor i lokalen? Hur många, och hur höga respektive djupa är de? Finns glutenfri kost på restaurangen?

I Sverige finns 15 - 20 000 tillgänglighetsdeklarerade lokaler och platser med svaren på flera av ovanstående frågor att hitta på Internet. Just nu har 45 kommuner lagt ut sina Tillgänglighetsguider på Internet. En del av dessa kommuner har lagt ut flera hundra objekt, medan andra har några tiotal.

Nu utmanas alla kommuner och landsting att fram till och med 2010 ha lagt ut minst 25 tillgänglighetsdeklarerade lokaler på Internet.

Gävleborg I topp

Gävleborgs län och landsting har nästan 2000 lokaler tillgänglighetsdeklarerade på Internet.

I Gävle nästan 850 st, Hudiksvall och Sandviken cirka 500 st vardera. Det är mer än något annat landsting i förhållande till folkmängd.

Ändå är det endast tre kommuner av landstingets tio kommuner som har några tillgänglighetsdeklarerade lokaler utlagda på Internet. Hudiksvall har dessutom nu i dagarna släckt ner sin Tillgänglighetsguide i samband med förnyelse av sin hemsida. Förhoppningsvis är den snart tillbaks då den omfattade många objekt. Den var också lätt att hitta då den var länkad från hemsidans förstasida.

Stockholm bättrar sig

Stockholm stad har länge haft en föredömlig Tillgänglighetsguide i Entre Stockholm. Den omfattar många objekt med många sökvariabler. Dessutom entréfoto.

Däremot har länet släpat efter, men nu har nya tillkommit. Nu har 11 av 36 kommuner guider på nätet.

Gjorda för papper

De allra flesta kommunala tillgänglighetsguider som ligger på Internet är gjorda för att tryckas på A4-ark och inte för Internet.Dock intebland andra Stockholms "Entré Stockholm", Västerås och Kristinehamn, somhar gjort sina guider för Internet.

Att göra för A4gör att informationen blir knapphändig. Den begränsningen har inte informationen på nätet. Där är utrymmet i det närmaste obegränsat.

Att guiderna är gjorda för papper är bättre än inga guider alls då den information som finns är ytterst värdefull för dem som behöver den. Det är också smidigt att inför ett besök skriva ut informationen och ha den med sig.

Glutenfri kost via mobilen

"Håll med om att det låter smidigt att via mobilen under resa kolla in var efter vägen det finns glutenfri kost, eller en mack/rastplats med handikappanpassad vattentoalett" säger Johan Alexandersson på EntréSverige.Se.

- "Sajten "EntreSverige.Se" samlar landets alla tillgänglighetsguider på sin hemsida, och utmanar nu övriga kommuner och landsting att tillgänglighetsdeklarera minst 25 lokaler eller platser och lägga ut dem på Internet inom två år. Då är nämligen det ur handikappanpassningssynpunkt magiska år 2010 över. Alla har accepterat att Sverige inte är handikappanpassat tills dess, men vi menar att så många lokaler som möjligt tills dess skall vara deklarerade och informationen tillgänglig för den som vill", avslutar Johan, som ser fram emot att få länka till fler kommuner med tillgänglighetsdeklarerade lokaler på Internet.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel