DELÅRSRAPPORT OBDUCAT AB (PUBL) JANUARI – MARS 2006

Dokument -

DELÅRSRAPPORT OBDUCAT AB (PUBL) JANUARI – MARS 2006

Industriellt genombrott för Obducat · Periodens omsättning uppgick till 11,3 (11,6) MSEK · Resultat före skatt var -7,5 (-8,1) MSEK samt resultat per aktie före utspädning -0,03 (-0,04) SEK · Industriellt genombrott för Obducats NIL-teknik vid massproduktion
  • Licens: All rights reserved
    Innehållet får bara användas av Mynewsdesk. Det är alltså inte tillåtet för någon annan att ladda ner, kopiera, sprida eller på annat sätt använda Innehållet (annat än för privat bruk i den mån det följer av lag).
  • Filformat: .pdf

Relaterat innehåll