Pressmeddelande -

ETT HÄNDELSERIKT FÖRSTA KVARTAL FÖR OBDUCAT

Första kvartalet för Obducat har varit mycket händelserikt. Orderingången ligger på 20 miljoner kronor. Utöver genombrottsordern för Obducats NIL-teknik, (nano imprint litografi) inom massproduktionstillverkning till en kund i USA, har Obducat nu bl a fått en order från ett Koreanskt institut. Lunds Universitet har lagt en order på två NIL-maskiner och som en del i leveransen ingår också en utvecklingslicens. VD Patrik Lundström ser positivt på framtiden. Ordern till det Koreanska institutet består av en 8" maskin för utveckling av framtida displayer baserad på LCD-teknik. Tack vare Obducats Soft Press teknik är det möjligt att göra en mycket noggrann mönsteröverföring även om substratet är kvadratiskt eller rektangulärt som det ofta är bl a inom displayindustrin. "Det är den första 8" maskinen som vi säljer. Maskinen är unik i världen då imprintytan är kvadratisk. Korean Institute of Technology (KITECH), är ett av de ledande instituten i Sydkorea. KITECH har en mycket stark koppling till de ledande elektroniktillverkarna i Sydkorea vilket vi ser positivt på för framtiden", säger VD Patrik Lundström. Hjälp till Start-ups bolag i Lund Lunds Universitet, institutionen för Fasta Tillståndets Fysik (FTF), kommer att ha totalt tre NIL-maskiner efter köpet av de två maskinerna, en 6" och en 3". Obducat lämnar även en utvecklingslicens avseende en av Obducat utvecklad NIL-process kallad STU (Simultaneous Thermal and UV). Lunds Universitet kommer bland annat att bedriva forskning och utveckling i ett laboratorium som är under färdigställande i en ny byggnad. NIL-maskinerna är en del i investeringen som FTF gör som ett led i att förnya och förbättra förutsättningarna för det fortsatta forskningsarbetet. Laboratoriet kommer även att vara tillgängligt för framför allt nystartade företag i regionen som fokuserar på att utveckla elektronikkomponenter inom nanoteknikområdet. Dessa "Start-up" bolag får möjlighet att få tillverkat prototyper med hjälp av institutionen. Nanoimprint fortsätter vinna mark I början av året deltog Obducat på världens största nanoteknikmässa i Japan. Obducat var den enda NIL-aktören som körde demonstrationer på en NIL-maskin under de tre dagar då mässan varade. Många kontakter knöts med aktörer inom konsumentelektronikindustrin från huvudsakligen Japan, Sydkorea, Taiwan och Kina. Under samma vecka i februari hölls även en konferens, SPIE, i San José, som fokuserade på litografi för halvledareindustrin. Nanoimprint fortsätter vinna mark. Det innebär att nanoimprint flyttar fram positionerna avseende tillverkning av halvledarkretsar. Obducat är i dagsläget den enda NIL-leverantören som har en kund som bedriver kommersiell tillverkning med hjälp av NIL. Just nu framstår komponenter för optoelektronik som det område som först är på väg in i massproduktion med hjälp av NIL-teknik. För ytterligare information kontakta: Patrik Lundström, VD, 040 - 36 21 00 eller 0703 - 27 37 38 Henri Bergstrand, styrelseordförande, 040-36 21 00 eller 0708 - 88 72 45 Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com Obducat utvecklar och säljer teknologier och produkter för framställning av avancerade mikro- och nanostrukturer till elektronik- och halvledarindustrin.

Ämnen

  • Ekonomi, finans