Pressmeddelande -

Handel med Obducats konvertibler 2008/2011

Sista handelsdag för Obducat BTU B på NGM har fastställts till tisdagen den 3 juni 2008.

Obducats konvertibel KV5 B (ISIN SE 0002382374) tas upp till handel på NGM onsdagen den 11 juni 2008.

VPC bokar automatiskt om BTU till konvertibler utan särskild avisering. För de aktieägare som väljer att ha sitt innehav av konvertibler förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.


Malmö den 29 maj 2008
Obducat AB (publ)
Styrelsen

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2008, klockan 17.20

 

För mer information, var god kontakta:

 

Patrik Lundström, VD
040 - 36 21 00

0703 - 27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande

040 - 36 21 00

0708 - 88 72 45


Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.

 

 

Ämnen

  • Data, Telekom, IT