Pressmeddelande -

OBDUCAT BEKRÄFTAR MOTTAGANDET AV ORDER AVSEENDE SINDRE HDD MASSPRODUKTIONSSYSTEM

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=48860 (NGM:OBDU B) OBDUCAT, världsledande leverantör av litografilösningar baserade på Nano Imprint Litografi och Elektronstrålelitografi, kan meddela att ordern, som kommunicerades den 16 april i samband med avtalstecknandet med en av världens ledande tillverkare av hårddisksubstrat, avseende SINDRE HDD (Hard Disk Drive) massproduktionssystem har mottagits. Ordern utgör, som tidigare meddelats, ett första steg i avtalet parterna emellan innebärande starten för ett samarbete som ska leda fram till leverans av ett kundanpassat produktionsfärdigt SINDRE HDD system. Ordervärdet för slutkunden uppgår till 36 MSEK. Leverans av Sindre HDD systemet är planerat till första halvåret 2009. Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2008, klockan 08.35. För mer information, var god kontakta: Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38 Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45 Om Obducat AB Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com Obducat utvecklar och säljer teknologier och produkter för framställning av avancerade mikro- och nanostrukturer till elektronik- och halvledarindustrin.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT