Pressmeddelande -

OBDUCAT SKRIVER AVTAL MED CANON MARKETING JAPAN

OBDUCAT AB, världsledande leverantör av litografilösningar baserade på Nano Imprint Litografi och Elektronstrålelitografi, meddelar att ett avtal signerats med Canon Marketing Japan. Detta är ett dotterbolag till Japans Canon Inc., världsledande aktör inom digital bildbehandling. Enligt villkoren i avtalet kommer Canon Marketing Japan att marknadsföra Obducats produkter på den Japanska marknaden. Överenskommelsen omfattar även en ömsesidig avsiktsförklaring att upprätta ett distributörsavtal. Canon Marketing Japan är det bolag som sköter all marknadsföring av samtliga Canon Inc. produkter på den inhemska Japanska marknaden. Canon Marketing Japan division för industriell utrustning sköter all försäljning och service av Canons utrustningar för halvledarindustrin, utrustning för LCD displayer samt diverse mätutrustningar. "Vi är mycket glada och känner oss hedrade av att ingå avtal med en världsledande teknologiaktör som Canon. Canon Marketing Japan är en väletablerad och stark aktör på den Japanska marknaden för halvledarutrustning. Därför är företaget den perfekta partnern för marknadsföring av Obducats litografilösningar i Japan. Canon Marketing Japan kan erbjuda kunder baserade i Japan fördelar såsom en mycket hög nivå på kundsupport, vilket är mycket viktigt när vi nu går in i industrialiseringen av Obducats NIL teknologi," säger VD Patrik Lundström. Som ett resultat av avtalet med Canon Marketing Japan kommer Obducat att avsluta alla pågående aktiviteter med Sumitomo Corporation. Dessutom flyttas alla pågående kundkontakter över till Canon Marketing Japan. För ytterligare information kontakta: Patrik Lundström, VD, 040 - 36 21 00 eller 0703 - 27 37 38 Henri Bergstrand, styrelseordförande, 040-36 21 00 eller 0708 - 88 72 45 Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com

Ämnen

  • Företagande