Pressmeddelande -

Lokalbarometern november: Kraftig ökning av lediga lokaler i Gävleborg

Det finns idag 182 utannonserade lokaler i Gävleborgs län, en ökning med 32 procent sedan samma månad 2009. Den lediga lokalytan i Gävleborgs län uppgår till 158 552 kvadratmeter. Det framgår av en mätning av antalet lokaler på Sveriges största marknadsplats för lediga lokaler, objektvision.se. Även i Sverige i stort ökar utbudet av utannonserade lokaler.

Den lokaltyp som har störst utbud i Gävleborgs län är kontor, just nu finns det 127 utannonserade kontor med en yta på totalt 68 765 kvadratmeter. På andra plats kommer butiker, 49 stycken finns lediga för uthyrning just nu.

Just nu finns det 10 061 utannonserade kommersiella lokaler i Sverige. Det är 242 fler än för ett år sedan.

- Vi märker nu av en uppgång på fastighetsmarknaden, med generellt minskande vakansgrader och högre hyror, även om det ser olika ut på olika platser i landet, säger Ulf Magnusson, VD på Objektvision. Ökningen av antalet objekt ser vi därför som ett tecken på att fastighetsbolagen ökar sin marknadsföring och släpper ut fler objekt på marknaden.

Störst ökning av utbudet har skett i Skåne, där 142 fler lokaler blivit lediga. Största minskningen av lediga lokaler sker i Västra Götaland, där 144 färre lokaler annonseras ut jämfört med samma tid förra året.

Framförallt är det kontorslokaler som är lediga, totalt en yta av 6,9 miljoner kvadratmeter. På andra plats kommer lokaler som lämpar sig för lager och förråd med 4,2 miljoner lediga kvadratmeter. Totalt i Sverige finns det också 1546 lediga butikslokaler med en yta på totalt 1,3 miljoner kvadratmeter.

Flest lediga lokaler totalt sett finns det i Stockholmsregionen. I Västra Götalands län finns en högre andel industrilokaler och verkstäder än i andra län medan 74 procent av de lediga kontoren finns i de tre storstadslänen.

Hur länge objekt ligger ute innan de säljs skiljer sig mycket åt mellan de olika länen. På Gotland, exempelvis annonseras objekt ut i genomsnitt 691 dagar medan siffran är 197 dagar för Västerbotten och 273 dagar för Kronobergs län, de två länen där det går snabbast att hitta spekulanter. Kontor och butikslokaler hittar generellt spekulanter snabbare än lediga industrilokaler och verkstäder.

Fakta om Lokalbarometern november:

- Mätningen bygger på de 10 061 utannonserade objekt som fanns registrerade på Objektvision.se den 1 november.

- Eftersom en lokal kan finnas i flera kategorier så är lokaltyperna fler än samtliga lediga lokaler.

- Objektvision är Sveriges största marknadsplats för lediga lokaler på internet.

- Objektvision kan ta fram specialstatistik på län och kommuner för medier som är intresserade. Hör av er till objektvision@greenhillrelations.se.

Gävleborgs län, Antal, Yta i kvadratmeter

Samtliga lokaler, 182, 158552

Butiker, 49, 42437

Industrier-verkstäder, 27, 68407

Lager-förråd, 44, 64776

Kontor, 127, 68765

Kontorshotell, 18, 17522

Övrigt, 36, 38483

Kategorier

  • objektvision.se
  • objektvision
  • lokalbarometern
  • fastigheter
  • lokaler

Regioner

  • Gävleborg

Om Objektvision
Objektvision.se är marknadsplatsen för lediga lokaler och kommersiella fastigheter på internet. Genom Objektvision.se möts de som söker och de som erbjuder lokaler och fastigheter i Sverige. Här annonseras allt från lediga lokaler, fastigheter, företag och mark till lantbruk och företagsbostäder. Objektvision grundades i Kalmar 1998 som systerföretag till Bovision. Företaget ingår sedan 2006 i den finska mediekoncernen Alma Media.

Kontakter

Peter Bergström

Presskontakt VD för Objektvision +46(0)73 33 103 88