Pressmeddelande -

Ny marknadsplats för alla lediga lokaler i Gävleborg

Region Gävleborg lanserar en ny gratis tjänst för företag som söker lediga lokaler. Syftet är att underlätta för både nyetableringar och växande företag och därmed bidra till en gynnsam näringslivsutveckling i länet.

För många företag är rätt lokal till rätt pris helt avgörande för en expansion och möjligheten att nyanställa. Därför kan en fungerande marknad för kommersiella lokaler vara en motor som skapar fler arbetstillfällen. Inte minst inom geografiska informationssystem, fiberoptik, cleantec och lagerhållning är regionen framgångsrik och vill gärna locka fler aktörer.

– Ett viktigt uppdrag för oss på landstinget är att stimulera näringslivet i länet och göra det så lätt som möjligt att starta och utveckla företag som genererar nya arbetstillfällen, säger Niclas Cronsell, avdelningschef på Region Gävleborg.

Gävleborg har en stark företagssektor, med 10,3 registrerade företag per 100 invånare. Det innebär att länet har den sjunde högsta företagstätheten bland Sveriges 21 län. Men samtidigt som Gävle kommun uppvisar en extremt stark tillväxt så är det tuffare för flera av de mindre kommunerna i länet att attrahera nya verksamheter.

– En gemensam annonsplats för alla kommersiella lokaler och markobjekt i länet gynnar de mindre kommunerna. De får lika god exponering som fastighetsägarna inne i Gävle samtidigt som de kan konkurrera med bland annat attraktiva hyreskostnader, säger Alf Norberg, Regionråd och Ordförande i Kultur och kompetensnämnden.

Fastighetsmarknaden på Region Gävleborgs webbplats drivs i samarbete med Objektvision, som är Sveriges största marknadsplats för lediga lokaler och fastigheter på internet. Objekten kan registreras helt gratis på sidan, som blir en naturlig destination för alla företag som söker nya lokaler i Gävleregionen.

Kontakt
Jimmy Balmain Lehtinen, projektledare, Objektvision
072 589 07 02
jimmy.balmain.lehtinen@objektvision.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Webbtjänster

Taggar

  • fastigheter
  • kommersiella fastigheter
  • gävleborg
  • lokaler
  • objektvision
  • objektvision.se

Regioner

  • Gävleborg

Om Objektvision
Objektvision.se är marknadsplatsen för lediga lokaler och kommersiella fastigheter på internet. Genom Objektvision.se möts de som söker och de som erbjuder lokaler och fastigheter i Sverige. Här annonseras allt från lediga lokaler, kommersiella fastigheter till företag och mark. Objektvision grundades i Kalmar 1998 som systerföretag till Bovision. Företaget ingår sedan 2006 i den finska mediekoncernen Alma Media.

Om Region Gävleborg
Region Gävleborg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Bland ansvarsområdena finns folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur.

Presskontakt

Peter Bergström

Presskontakt VD för Objektvision +46(0)73 33 103 88